Přejít k obsahu

Okresní soud v Novém Jičíně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb přijímá u Okresního soudu v Novém Jičíně  Renata Holišová, I.posch. č.dv. 6, Tyršova ulice, Nový Jičín. Rovněž přijímá žádosti a stížnosti, návrhy, podněty a jiná dožádání podle zákona č. 106/1999 Sb. Žádost o informace lze také zaslat poštou na adresu soudu nebo mailem viz. Základní informace .

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterou žadatel neupřesnil nebo o tom, že se žádosti nevyhovuje (§ 14 odst.3 písm.a) a § 15 odst. 1 zákona č. 106/99 Sb., vydává předseda okresního soudu ve správním řízení.

Za poskytnutí informací se nepožaduje úhrada nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli. Sazebník

Informace o opravných prostředcích

 

Výroční zprávy:

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

 

Souhrnné zprávy o poskytnutí informací

období od 16. 9. 2018 do 30. 9. 2018

období od 1. 10. 2018 do 15. 10. 2018

období od 16. 10. 2018 do 31. 10. 2018

období od 1. 11. 2018 do 15. 11. 2018

období od 16. 11. 2018 do 30. 11. 2018

období od 1. 12. 2018 do 15. 12. 2018

období od 16. 12. 2018 do 31. 12. 2018

období od 1. 1. 2019 do 15. 1. 2019

období od 16. 1. 2019 do 31. 1. 2019

období od 1. 2. 2019 do 15. 2. 2019

období od 16. 2. 2019 do 28. 2. 2019

období od 1. 3. 2019 do 15. 3. 2019

období od 16. 3. 2019 do 31. 3. 2019

období od 1. 4. 2019 do 15. 4. 2019

období od 16. 4. 2019 do 30. 4. 2019

období od 1. 5. 2019 do 15. 5. 2019

období od 16. 5. 2019 do 31. 5. 2019

období od 1. 6. 2019 do 15. 6. 2019

období od 16. 6. 2019 do 30. 6. 2019

období od 1. 7. 2019 do 15. 7. 2019

období od 16. 7. 2019 do 31. 7. 2019

období od 1. 8. 2019 do 15. 8. 2019

období od 16. 8. 2019 do 31. 8. 2019

období od 1. 9. 2019 do 15. 9. 2019

 

Žádosti o poskytnutí informací

30 Si 277/2018

30 Si 292/2018 (6 C 29/2014-17)

30 Si 256/2018

30 Si 298/2018

30 Si 308/2018

30 Si 313/2018 (12 C 351/2007-244)

30 Si 291/2018

30 Si 326/2018

30 Si 312/2018

30 Si 341/2018 (8 Co 44/2014-427)

30 Si 348/2018

30 Si 328/2018

30 Si 353/2018

30 Si 355/2018

30 Si 360/2018

30 Si 361/2018 (21 Nt 1853/2015)

30 Si 368/2018  (3 T 104/2015-93)  (32 T 48/2016-249)  (3 T 180/2016-118)

30 Si 338/2018

30 Si 369/2018

30 Si 5/2019

30 Si 16/2019

30 Si 17/2019  (24 C 80/2009-123)  (7 C 244/2013-28)  (12 C 225/2015-240)  (56 Co 172/2017-297)  (7 C 225/2015-85)    (11 Co 203/2017-137)    (7 C 226/2015-107)    (57 Co 291/2017-162)

30 Si 29/2019

30 Si 30/2019

30 Si 35/2019  (1 T 10/2015-1811)   (5 To 23/2018-1882)   (5 T 82/2015-1107)   (2 To 87/2017-1161)

30 Si 357/2018

30 Si 47/2019

30 Si 42/2019  (9 Nc 1052/2018-20)  (91 Nc 5304/2017-43)  (10 P 335/98-162)  (90 P 191/2015-116)

                        (11 Nc 1059/2018-24)  (90 P 651/2010-368)  (91 Nc 1003/2014-18)  (23 Nc 5012/2018-4)

30 Si 43/2019   (90 P 489/2016-527)   (90 P 489/2013-588)   (91 Nc 4000/2015-94)   (10 Nc 4000/2018-6)

30 Si 44/2019

30 Si 49/2019

30 Si 7/2019

30 Si 55/2019

30 Si 60/2019

30 Si 64/2019  (3 T 74/2015)

30 Si 66/2019

30 Si 77/2019

30 Si 81/2019

30 Si 86/2019  (18 C 226/2011-118)  (13 C 99/2018-13)  (12 C 51/2014-17)  (7 C 255/2013-46) 

                        (7 C 151/2014-9)

30 Si 91/2019

30 Si 92/2019  (7 C 302/2018-4)

30 Si 93/2019

30 Si 99/2019

30 Si 75/2019

30 Si 122/2019  (6 C 66/2017-34)   (8 Co 437/2017-55)

30 Si 59/2019

30 Si 65/2019

30 Si 79/2019

30 Si 130/2019   (20 T 62/2016-45)    (4 T 248/2014-82)    (4 T 248/2014-106)

30 Si 131/2019    (3 T 23/2015-199)    (3 T 23/2015)    (32 T 12/2015-71)

30 Si 136/2019    (13 C 58/2009-24)

30 Si 123/2019

30 Si 147/2019

30 Si 137/2019    (2 To 87/2017-1269)  (5 T 52/2018-801)  (5 To 276/2018-400)  (3 T 208/2017-364)

                            (20 T 220/2016-1786)  (5 To 377/2017-945)  (1 T 159/2016-875)  (8 Tdo 1447/2017-47)

                            (2 To 87/2017-1161)  (5 T 82/2015-1107)  (3 To 148/2016-1017)  (5 T 82/2015-987)

                            (5 To 23/2018-1882)  (1 T 10/2015-1811)  (1 T 10/2015-1284)  (1 T 10/2015-1601)

                            (21 T 96/2013-663)  (2 T 196/2013-582)  (5 To 218/2015-1326)  (5 To 23/2016-1641)

                            (5 To 314/2016-1674)  (7 To 34/2015-618)  (7 To 257/2015-731)  (7 To 33/2015-623)

30 Si 144/2019

30 Si 156/2019

30 Si 163/2019  (13 C 136/2012-156)

30 Si 164/2019  (12 C 183/99-141)

30 Si 165/2019

30 Si 168/2019

30 Si 182/2019  (57 Co 80/2018-201),  (16 C 171/2011-156)

30 Si 154/2019

30 Si 186/2019

30 Si 187/2019

30 Si 196/2019  (16 C 168/2011-49)

30 Si 197/2019  (7 C 196/2014-27)

30 Si 189/2019

30 Si 223/2019  (24 C 114/2013-29)

30 Si 225/2019  (13 C 216/2018-32)  (24 C 96/2018-18)

30 Si 233/2019  (12 C 225/2015-24)  (7 C 226/2015-107)  (7 C 225/2015-85)

30 Si 236/2019  (13 C 151/2018-37)  (13 C 33/2017-95)  (8 C 106/2017-58)  (8 C 70/2017-102)

                          (6 C 32/2017-33)  (6 C 383/2016-37)  (13 C 295/2014-447)

30 Si 237/2019

30 Si 243/2019

30 Si 245/2019

30 Si 247/2019

30 Si 251/2019  (14 C 204/2018-152)

30 Si 268/2019

30 Si 271/2019

30 Si 273/2019  (3 T 116/2015-718)

30 Si 277/2019