Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Přímo řízené programy EU

Programy Evropské komise neboli komunitární programy jsou nástrojem Evropské unie a mají sloužit k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik EU. U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států, která mají za cíl posílení kompetencí a výměnu tzv. „dobré praxe". Tato vzájemná spolupráce by měla přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Komunitární programy jsou vždy víceleté a jsou financovány přímo z rozpočtu EU a jsou zaměřeny na celé spektrum oblastí. V resortu justice je využívána podpora z výzev programu Spravedlnost, přičemž podpora je poskytována v pravidelných cyklech, tzv. Programových období.

Programové období 2014–2020

programovém období 2014–2020 bylo pro všechny programy Evropské komise vyčleněno přes 200 mld. EUR. Na program Spravedlnost, který využívá resort justice, je vyčleněno 377,6 mil. Kč. Cílem  programu je napomáhání k posílení vzájemného uznání a důvěry mezi členskými státy v oblasti justice, dále pak usiluje o efektivní aplikaci evropské legislativy na poli občanské a trestní justice.

Přehled projektů:

PROGRAM NÁZEV PROJEKTU  PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ
REALIZACE
UKONČENÍ
REALIZACE
VÝŠE DOTACE
Program Spravedlnost

Evropská síť pro práva obětí (ENVR)

více zde

podílejí se státy EU 1.1.2018 31.12.2021 147 687 EUR

Program Spravedlnost

Elektronická výměna důkazů (EXEC)

více zde

podílejí se státy EU 1.2.2018 31.1.2020 2 340 552 Kč
Program Spravedlnost

Vnitřní soudní síť

více zde

podílejí se státy EU 1.1.2019 31.12.2020 2 127 650 Kč
Program Spravedlnost

LIT Search II

JUST-2015-JACC-AG

Ministerstvo spravedlnosti  1. 8. 2016 31.7.2018 110 744 Kč
Program Spravedlnost

Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU (Vzdělávání v právním jazyce za účelem efektivnější spolupráce v EU)

JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762

Justiční akademie 1.1.2016 31.12.2017 2 193 537 Kč
Program Spravedlnost

Multi-aspect initiative to improve cross-border videoconferencing (Vícenstranná iniciativa ve zlepšení přeshraniční komunikace prostřednictvím videokonferencí)

JUST/2014/JACC/AG/E-JU

Ministerstvo spravedlnosti  1.10.2015 31.10.2016 387 410 Kč
Program Spravedlnost

Language training of judicial cooperation in the field of criminal matters in the EU (Jazykové vzdělávání v oblasti spolupráce v trestních věcech)

JUST/2013/JPEN/AG/4603

Justiční akademie 1.2.2014 1.3.2015 778 026 Kč
Program Spravedlnost

Justice a ochrana obětí (Judiciary and protection of victims)

Justiční akademie 1.4.2014 31.12.2015 bez finančního zapojení
Program Spravedlnost V4 - jazykové vzdělávání pro soudce a státní zástupce Justiční akademie 1.1.2012 31.12.2013 733 574 Kč
Program Spravedlnost Training of Czech and Slovak judges in EU competition law (Vzdělávání českých a slovenských soudců v evropském soutěžním právu) Justiční akademie 6.12.2011 1.12.2013 1 390 250 Kč
Program Spravedlnost Propojení insolvenčních rejstříků  Ministerstvo spravedlnosti  1.5.2011 1.1.2012 980 000 Kč
Program Spravedlnost Síť pro legislativní spolupráci Ministerstvo spravedlnosti  1.5.2011 30.6.2012 50 000 Kč
Program Spravedlnost Podpora využívání videokonferencí (pokračování, Holandsko) Ministerstvo spravedlnosti  1.3.2011 1.3.2013 4 242 500 Kč
Program Spravedlnost
Restorativní justice - podpora a doprovázení obětí trestných činů
 
Probační a mediační služba  1.1.2011 31.12.2012 8 491 279 Kč
Program Spravedlnost Pilot A - eCodex Ministerstvo spravedlnosti  1.12.2010 31.5.2016 2 762 000 Kč
Program Spravedlnost On-line formuláře Ministerstvo spravedlnosti  15.9.2010 14.8.2011 250 000 Kč
Program Spravedlnost Podpora využívání videokonferencí  Ministerstvo spravedlnosti  1.9.2010 31.8.2012 4 242 500 Kč
Program Spravedlnost Zavedení elektronické apostily Ministerstvo spravedlnosti  1.9.2010 29.2.2012 215 406 Kč

Program Spravedlnost

LOT1, LOT2

Poskytování seminářů pro vzdělávání soudců a právníků v oblasti právních předpisů EU o rovnosti žen a mužů (Provision of seminars to train judges and legal practitioners on EU gender equality legislation)

Poskytování seminářů pro vzdělávání soudců a právníků v oblasti antidiskriminačních právních předpisů EU     (EU Provision of seminars to train judges and legal practitioners on EU non-discrimination legislation)

JUST/2018/RDIS/PR/EQUA/0019

Justiční akademie 1.6.2019 31.12.2022 0
SRPS 2017-2020

Digitalizace státních zastupitelství v ČR

SRPS/SC2019/113

Ministerstvo spravedlnosti 1.1.2019 14.6.2020 9 100 000