Prohlášení o přístupnosti

Přístupné webové stránky jsou takové, které reprezentují informace i funkce tak, aby s nimi mohli plnohodnotně pracovat i uživatelé se zdravotním postižením, a to s pomocí jim dobře známých a jimi standardně použitelných technologií.

Ministerstvo spravedlnosti ČR se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb. (otevře se v novém okně), o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (otevře se v novém okně) ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na stránky justice.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je v částečně v souladu s technickou normou EN 301 549 V3.2.1 (otevře se v novém okně) a pravidly přístupnosti WCAG (Web Accessibility Guidelines) 2.1 (otevře se v novém okně) Úroveň AA. Povinný subjekt připravoval stránky již s ohledem na nová pravidla WCAG 2.2 (otevře se v novém okně). Cílem uvedené normy a pravidel je publikování internetových stránek tak, aby byly pro uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

Výjimky a důvody nesouladu

 1. Loga v patičce stránek nemají dostatečný barevný konstrast. To může některým uživatelům ztížit přístup k informacím zprostředkovanými obrázky. Tím není splněno kritérium úspěšnosti 4.1.2 (Název, Role, Hodnota) normy WCAG 2.1.
 2. Vyhledávací pole na domovské stránce nemají název. To znamená, že asistenční technologie nebudou pole správně číst. Tím není splněno kritérium úspěšnosti 1.3.1 (Informace a vztahy) normy WCAG 2.1.
 3. Vyhledávací pole na stránkách jednotlivých soudu nemá přístupný název. To znamená, že asistenční technologie nebudou pole správně číst. Tím není splněno kritérium úspěšnosti 4.1.2 (Název, Role, Hodnota) normy WCAG 2.1.
 4. Některé interaktivní prvky na stránce nemusí být ovladatelné pomocí klávesnice. To může uživatelům ztížit orientaci a nalezení správného obsahu. Tím není splněno kritérium úspěšnosti 2.1.1 (Klávesnice) normy WCAG 2.1.
 5. Přeskakovaní některých komponent pomocí klávesnice nemusí dodržovat postupné pořadí. To může uživatelům ztížit orientaci a nalezení správného obsahu. Tím není splněno kritérium úspěšnosti 2.1.1 (Klávesnice) normy WCAG 2.1.
 6. Na některých stránkách nemají obrázky vždy vhodné popisky. Uživatelé asistivních technologií nemusí mít přístup k informacím zprostředkovaným obrázky. Tím není splněno kritérium úspěšnosti 1.1.1 (Netextový obsah) normy WCAG 2.1.
 7. Některý obsah vypadá jako nadpisy, ale není jím. To uživatelům čteček obrazovky ztěžuje navigaci na stránce. To nesplňuje kritérium úspěšnosti 1.3.1 (Informace a vztahy) normy WCAG 2.1.
 8. Některé stránky mají špatný barevný kontrast. To nesplňuje kritérium úspěšnosti 1.4.1 (Použití barev) normy WCAG 2.1.
 9. Některé odkazy neobsahují žádný text. To znamená, že asistenční technologie nebudou pole správně číst. To nesplňuje kritérium úspěšnosti 2.4.4 (Účel odkazu) normy WCAG 2.2.
 10. Mnoho dokumentů je v méně přístupných formátech, například PDF, DOCX.
 11. Navigace hlavního menu nemusí v určitých prohlížečích fungovat správně.

PDF a jiné dokumenty

 • Některé dokumenty ve formátu kancelářských aplikací (textové dokumenty, tabulky, prezentace PDF soubory) nejsou v tuto chvíli přístupné. Dokumenty, které spadají do působnosti Zákona č. 99/2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací se zavazuje povinný subjekt postupně zpřístupňovat.  
 • Uživatelům je k dispozici kontakt uvedený níže, jehož mohou použít pro vyžádání náhradního řešení, například zaslání přístupné verze požadovaného dokumentu.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31. ledna 2024 na základě posouzení (a průběžným dohledem nad přípravou webu) odborem informatiky.

Při tvorbě stránek Ministerstvo spravedlnosti byly principy přístupnosti zohledněny během celého procesu realizace – při plánování, během přípravy designu, při vývoji a tvorbě obsahu. Navíc bylo postupováno podle nejnovější verze WCAG 2.2, aby bylo zajištěn ideální soulad s poslední verzí mezinárodních pravidel a s ohledem na budoucí aktualizaci norem zmíněných výše.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Ministerstvo spravedlnosti připravuje webové stránky s maximálně možným důrazem na jejich srozumitelnost a čitelnost i pro osoby se zdravotním postižením. V případě, že se setkáte s potížemi při zobrazování stránek, budete mít dotaz, návrh, připomínky, nebo zjistíte, že stránka nesplňuje požadavky dané Zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, využijte prosím kontaktu na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby.

Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Řepka

Mluvčí ministerstva, vedoucí tiskového oddělení

VRepka@msp.justice.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura

Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7
email: pristupnost@dia.gov.cz

Náprava nedostatků

K nápravě nedostatků by mělo dojít do konce roku 2024.

Stránky jsou průběžně monitorovány a pravidelně posuzovány (minimálně jednou za šest měsíců). Cílem je dosažení a udržení dosažitelného souladu a oprava nedostatků, které mohou vznikat v designu, kódu, ale i obsahu.
 

Aktualizováno: 31. ledna 2024

Příští kontrola: 1. srpna 2024