Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Právní předpisy v legislativním procesu

Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech Cílem návrhu zákona je především stabilizace a zkvalitnění výkonu znalecké činnosti. V souladu s právem Evropské...

Předpisy z roku 2017

Vyhláška č. 441/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů...

Předpisy z roku 2016

Věcný záměr zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci Po několika neúspěšných pokusech předchozích ministrů,...

Předpisy z roku 2015

Zákon č. 139/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční...

Předpisy z roku 2014

Vyhláška č. 120/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb...