Základní informace

Ministerstvo spravedlnosti připravuje právní předpisy, které ovlivňují život každého občana v oblastech práva občanského, obchodního, trestního, procesního. Z dílny Ministerstva spravedlnosti pocházejí také právní úpravy předpisů, jimiž se řídí profese jako jsou soudci, advokáti, notáři či exekutoři.

Legislativní činnost probíhá na Ministerstvu spravedlnosti v oblastech občanského práva hmotného a  občanského práva procesního, trestního práva, insolvenčního práva a práva profesního

Plán legislativních prací vlády na rok 2019

Plán vyhlášek na rok 2019