Ústřední věstník ČR

2000

částka 1/2000 Ú.v.  částka 2/2000 Ú.v. částka 3/2000 Ú.v.  částka 4/2000 Ú.v. rejstřík 2000 Ú.v. 

2001

částka 1/2001 Ú.v. částka 2/2001 Ú.v. částka 3/2001 Ú.v. částka 4/2001 Ú.v. rejstřík 2001 Ú.v. 

2002

částka 1/2002 Ú.v. rejstřík 2002 Ú.v. 

2003

částka 1/2003 Ú.v. rejstřík 2003 Ú.v. 

2004

částka 1/2004 Ú.v. částka 2a/2004 Ú.v. částka 2b/2004 Ú.v. částka 2c/2004 Ú.v. rejstřík 2004 Ú.v. 

2005

částka 1/2005 Ú.v.  částka 2/2005 Ú.v. částka 3/2005 Ú.v.  částka 4/2005 Ú.v. rejstřík 2005 Ú.v. 

2006

částka 1/2006 Ú.v. částka 2/2006 Ú.v. částka 3/2006 Ú.v. částka 4/2006 Ú.v. rejstřík 2006 Ú.v. 

2007

částka 1/2007 Ú.v. částka 2/2007 Ú.v. částka 3/2007 Ú.v. částka 4/2007 Ú.v. rejstřík 2007 Ú.v. 

2008

částka 1/2008 Ú.v. částka 2/2008 Ú.v. částka 3/2008 Ú.v. částka 4/2008 Ú.v. částka 5/2008 Ú.v. částka 6/2008 Ú.v. rejstřík 2008 Ú.v. 

2009

částka 1/2009 Ú. v. částka 2/2009 Ú. v. částka 3/2009 Ú. v. částka 4/2009 Ú. v. částka 5/2009 Ú. v. částka 6/2009 Ú. v. částka 7/2009 Ú. v. částka 8/2009 Ú. v. rejstřík 2009 Ú. v.

2010

částka 1/2010 Ú. v. částka 2/2010 Ú. v. částka 3/2010 Ú. v. částka 4/2010 Ú. v. částka 5/2010 Ú. v. částka 6/2010 Ú. v. částka 7/2010 Ú. v. částka 8/2010 Ú. v. částka 9/2010 Ú. v. částka 10/2010 Ú. v. částka 11/2010 Ú. v. částka 12/2010 Ú. v. částka 13/2010 Ú. v. částka 14/2010 Ú. v. částka 15/2010 Ú. v. částka 16/2010 Ú. v. částka 17/2010 Ú. v. částka 18/2010 Ú. v. částka 19/2010 Ú. v. částka 20/2010 Ú. v. částka 21/2010 Ú. v. částka 22/2010 Ú. v. rejstřík 2010 Ú. v.

2011

částka 1/2011 Ú. v. částka 2/2011 Ú.v. částka 3/2011 Ú.v. částka 4/2011 Ú. v. částka 5/2011 Ú. v. částka 6/2011 Ú. v. částka 7/2011 Ú. v. částka 8/2011 Ú. v. částka 9/2011 Ú. v. částka 10/2011 Ú. v. částka 11/2011 Ú. v. rejstřík 2011 Ú. v.

2012

částka 1/2012 Ú. v. částka 2/2012 Ú. v. částka 3/2012 Ú. v. částka 4/2012 Ú. v.

2013

částka 1/2013 Ú. v.  částka 2/2013 Ú. v.  částka 3/2013 Ú. v.  částka 4/2013 Ú. v.

2014

částka 1/2014 Ú. v.    částka 2/2014 Ú. v.   částka 3/2014 Ú. v.   částka 4/2014 Ú. v. 

2015

částka 1/2015 Ú. v.   částka 2/2015 Ú. v.   částka 3/2015 Ú. v.   částka 4/2015 Ú. v.   částka 5/2015 Ú. v. 

2016

částka 1/2016 Ú. v. částka 2/2016 Ú. v. částka 3/2016 Ú. v. částka 4/2016 Ú. v. částka 5/2016 Ú. v. částka 6/2016 Ú. v.

2017

částka 1/2017 Ú. v. částka 2/2017 Ú. v. částka 3/2017 Ú. v. částka 4/2017 Ú. v. částka 5/2017 Ú. v.

2018

částka 1/2018 Ú. v. částka 2/2018 Ú. v. částka 3/2018 Ú. v. částka 4/2018 Ú. v. částka 5/2018 Ú. v.

2019

částka 1/2019 Ú. v. částka 2/2019 Ú. v částka 3/2019 Ú. v částka 4/2019 Ú. v částka 5/2019 Ú. v částka 6/2019 Ú. v částka 7/2019 Ú. v

2020

částka 1/2020 Ú. v částka 2/2020 Ú. v částka 3/2020 Ú. v částka 4/2020 Ú. v

2021

částka 1/2021 Ú. v částka 2/2021 Ú. v  částka 3/2021 Ú. v  částka 4/2021 Ú. v 

2022

částka 1/2022 Ú. v částka 2/2022 Ú. v částka 3/2022 Ú. v částka 4/2022 Ú. v. částka 5/2022 Ú. v. částka 6/2022 Ú. v. částka 7/2022 Ú. v. částka 8/2022 Ú. v. částka 9/2022 Ú. v. částka 10/2022 Ú. v.

2023

částka 1/2023 Ú. v. částka 2/2023 Ú. v. částka 3/2023 Ú. v. částka 4/2023 Ú. v. částka 5/2023 Ú. v.

2024

částka 1/2024 Ú. v. částka 2/2024 Ú. v. částka 3/2024 Ú. v. částka 4/2024 Ú. v. částka 5/2024 Ú. v.

Předpisy vztahující se k Ú.v. ČR:

- Usnesení vlády ČR ze dne 20.6.2001 č. 631,

- Zákon č. 219/2000 Sb., 

- Zákon č. 250/2000 Sb..

 

Nezávazný vzor 

oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb..

Úplné znění

SEZNAMU ÚSTAVŮ KVALIFIKOVANÝCH PRO ZNALECKOU ČINNOST      

(částka 2/2004 Ú.v., první doplněk a změny částka 1/2006 Ú.v., druhý doplněk a změny částka 1/2007 Ú.v.) 

 

Redakce:  Ministerstvo spravedlnosti - redakce Ústředního věstníku ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, tel.: 221 997 935, e-mail: uvcr@msp.justice.cz , Distribuce (zde lze objednat tištěnou formu Ústředního věstníku ČR): SEVT, a.s, Pekařova 4, 181 06 Praha 8, tel.: 283 090 354, 283 090 352, fax: 233 553 422, e-mail: predplatne@sevt.cz, Prodej za hotové: SEVT, a.s. - prodejny: Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 264 325, fax: 261 260 414, e-mail: praha4@sevt.cz, České Budějovice, Česká 3, tel.: 387 319 045, e-mail: ceskebudejovice@sevt.cz, Brno, Česká 14, tel.: 542 211 427, fax: 42 213 962, e-mail: brno@sevt.cz, Ostrava, roh Nádražní 29 a Denisovy, tel.: 596 115 590, fax: 596 120 690, e-mail: ostrava@sevt.cz     .