Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ověřování listin do ciziny

Ověřování dokumentů v osobním styku:

adresa: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa:  8:00 - 12:00 hod.  a  13:30 - 17:00 hod.
Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin, tj. 11:45 a 16:45.  

ONLINE REZERVACE TERMÍNU OVĚŘENÍ je DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA.

telefon: 221 997 211, 221 997 473, 221 997 319, 221 997 910
V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti nezastihnete na uvedených telefonních číslech, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz

Ověřování dokumentů v poštovním styku:

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Podrobnosti k ověřování listin včetně formuláře žádosti o ověření v poštovním styku naleznete zde