Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ověřování listin do ciziny

Telefon:

  • 221 997 982
  • 221 997 473
  • 221 997 938
  • 221 997 910
  • 221 997 319

E-mail: moc@msp.justice.cz

Ověřování dokumentů v osobním styku:

Od května 2020 bude obnoveno ověřování listin do zahraničí v osobním styku, z bezpečnostních důvodů však prozatím v omezeném rozsahu. Prezenční ověření listin bude možné pouze po online rezervaci termínu návštěvy ministerstva. Bez předchozí rezervace nebude možné ověření listin v osobním styku provést! Zároveň důrazně žádáme o dodržování termínu rezervace!

V rezervovaném čase je možné provést maximálně 5 ověření! V případě, že potřebujete ověřit více dokumentů, lze si zarezervovat maximálně dva termíny v jeden den. Jestliže máte k ověření více než 10 dokumentů (ověření), kontaktujte nás nejlépe telefonicky pro upřesnění způsobu odevzdání dokumentů k ověření a jejich následného vyzvednutí po ověření.

Odkaz pro ONLINE REZERVACI OVĚŘENÍ naleznete zde: https://rezervaceovereni.justice.cz.

adresa: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

I nadále však platí, že o ověření listin lze požádat korespondenčně, tedy poštovním stykem.

Ověřování dokumentů v poštovním styku:

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Podrobnosti k ověřování listin naleznete zde.