Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ověřování listin do ciziny

Ověřování dokumentů v osobním styku:

adresa: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa:  8:00 - 12:00 hod.  a  13:30 - 17:00 hod.  (bez předchozí rezervace)
úterý a čtvrtek:     pouze po předchozí online rezervaci termínu

Odkaz pro ONLINE REZERVACI OVĚŘENÍ naleznete zde: https://rezervaceovereni.justice.cz.

Rezervační systém slouží pouze k rezervaci termínu osobní návštěvy, na dotazy uvedené v poznámce systému nereagujeme. K tomu využijte e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz

V PONDĚLÍ A STŘEDU se listiny ověřují v rámci úředních hodin (bez rezervace termínu). Během úředních hodin je možné na počkání provést maximálně 5 ověření!

POKYNY PRO ŽADATELE pro ověřování V PONDĚLÍ A STŘEDU (bez nutnosti rezervace):

  • Vstupte do budovy, vezměte si lístek s pořadovým číslem a poté vyčkejte venku před budovou. Jakmile se na světelné tabuli v okně vlevo od vstupních dveří objeví Vaše číslo, vejděte přímo do ověřovny.
  • Do ověřovny vstupujte jednotlivě (v ověřovně může být pouze jeden žadatel)!
  • Počet vydaných pořadových čísel na jeden ověřovací den je omezen!

V ÚTERÝ A ČTVRTEK bude ověřovna otevřená výhradně pro klienty, kteří se dostaví po předchozí online rezervaci termínu návštěvy a tento termín jim byl potvrzen. V rezervovaném čase je možné provést maximálně 5 ověření! POKUD BYLO JEDNOU OSOBOU UČINĚNO VÍCE REZERVACÍ V JEDEN DEN, V PLATNOSTI ZŮSTÁVÁ POUZE TEN PRVNÍ, OSTATNÍ BUDOU BEZ NÁHRADY ZRUŠENY!

ZÁROVEŇ BUDE NUTNÉ REZERVACI TERMÍNU PŘI VSTUPU DO OVĚŘOVNY PROKÁZAT (vytištěným e-mailem s potvrzením rezervace, případně zprávou v mobilním telefonu).

Dovolujeme si upozornit na POVINNOST DODRŽOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ V OBJEKTECH MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI, zejména:

V objektu ministerstva:

  • povinnost vstupu, pohybu a pobytu v objektech Ministerstva spravedlnosti výhradně s ochrannou dýchacích cest
  • povinnost provést dezinfekci rukou před tiskem lístku a následně i před vstupem do ověřovny
  • povinnost dodržování rozestupu minimálně 2 metry od dalších osob

Při čekání ve frontě a v okolí budovy Ministerstva spravedlnosti:

  • povinnost dodržování minimálních rozestupů 2 metry od jiných osob
  • doporučení používat ochranné prostředky dýchacích cest i při čekání před budovou

Správní poplatek lze uhradit ve formě kolkové známky, případně prostřednictvím platebního terminálu v ověřovně. Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

V případě, že máte k ověření více než 5 dokumentů (ověření), doporučujeme listiny zaslat korespondenčně na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2.

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Nicméně většinou se pohybuje doba vyřízení žádosti o ověření v korespondenčním styku v rozmezí 10 – 14 dní. Vzor žádosti lze nalézt dále v textu.

V rezervačním systému jsou vždy uvedeny veškeré aktuálně volné termíny! Žádné volné termíny mimo rezervační systém nejsou k dispozici. Je proto zbytečné telefonicky nebo e-mailem kontaktovat pracovníky mezinárodního odboru civilního – jiné volné termíny, než ty, které jsou uvedeny v rezervačním systému, nejsou v danou chvíli dostupné. Termíny pro rezervaci budou dopředu nabíhat v kratším časovém předstihu, doporučujeme Vám proto rezervační systém průběžně sledovat, a to i z toho důvodu, že termín zrušené rezervace se opět objeví zpět v systému.

Zároveň důrazně žádáme o dodržování termínu rezervace! V případě, že Váš rezervovaný termín z jakéhokoliv důvodu nevyužijete, rezervaci zrušte kliknutím na odkaz v potvrzovací zprávě o rezervaci termínu, kterou jste obdrželi na Vámi uvedený e-mail. Váš termín tak bude moci využít jiný žadatel o ověření.

telefon: 221 997 982, 221 997 473, 221 997 319, 221 997 910

V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti nezastihnete na uvedených telefonních číslech, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz

I nadále však platí, že o ověření listin lze požádat korespondenčně, tedy poštovním stykem.

Ověřování dokumentů v poštovním styku:

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Podrobnosti k ověřování listin včetně formuláře žádosti o ověření v poštovním styku naleznete zde