Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ověřování listin do ciziny

Ověřování dokumentů v osobním styku:

Ověřovna Ministerstva spravedlnosti zůstává i nadále otevřená pro prezenční ověření listin, avšak výhradně pro klienty, kteří se dostaví po předchozí online rezervaci termínu návštěvy a tento termín jim byl potvrzen. Všechny rezervované a potvrzené termíny se prozatím neruší a zůstávají v platnosti.

Prezenční ověření listin je možné pouze po online rezervaci termínu návštěvy ministerstva. V rezervovaném čase je možné provést maximálně 5 ověření!

Bez předchozí rezervace nebude možné ověření listin v osobním styku provést, neboť časová dotace 10 minut na maximálně možný počet 5 ověření nám neumožňuje se věnovat neobjednaným žadatelům. Oprávněnost vstupu osob do budovy ministerstva kontrolují příslušníci Justiční stráže.

V případě, že potřebujete ověřit více dokumentů, lze si zarezervovat maximálně dva termíny v jeden den. Jestliže máte k ověření více než 10 dokumentů (ověření), zašlete nám listiny korespondenčně na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2. V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Nicméně většinou se pohybuje doba vyřízení žádosti o ověření v rozmezí 10 – 14 dní. Vzor žádosti lze nalézt dále v textu.

V rezervačním systému jsou vždy uvedeny veškeré aktuálně volné termíny! Žádné volné termíny mimo rezervační systém nejsou k dispozici. Je proto zbytečné telefonicky nebo e-mailem kontaktovat pracovníky mezinárodního odboru civilního – jiné volné termíny, než ty, které jsou uvedeny v rezervačním systému, nejsou dostupné; schůzky s žadateli o ověření nad rámec rezervačního systému nesjednáváme. Ale doporučujeme Vám rezervační systém sledovat, protože termín zrušené rezervace se opět objeví v systému.

Zároveň důrazně žádáme o dodržování termínu rezervace! V případě, že Váš rezervovaný termín z jakéhokoliv důvodu nevyužijete, rezervaci zrušte kliknutím na odkaz v potvrzovací zprávě o rezervaci termínu, kterou jste obdrželi na Vámi uvedený e-mail. Váš termín tak bude moci využít jiný žadatel o ověření.

Rezervační systém slouží pouze k rezervaci termínu osobní návštěvy, na dotazy uvedené v poznámce systému nereagujeme. K tomu využijte e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz

Odkaz pro ONLINE REZERVACI OVĚŘENÍ naleznete zde: https://rezervaceovereni.justice.cz.

adresa: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

telefon: 221 997 982, 221 997 473, 221 997 319, 221 997 910

V případě, že nás z důvodu pracovní vytíženosti nezastihnete na uvedených telefonních číslech, zašlete Váš dotaz na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz

I nadále však platí, že o ověření listin lze požádat korespondenčně, tedy poštovním stykem.

Ověřování dokumentů v poštovním styku:

Poštovní adresa (centrální podatelna): Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor civilní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Podrobnosti k ověřování listin včetně formuláře žádosti o ověření v poštovním styku naleznete zde.