Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rekodifikace procesní předpisů

Nový civilní řád soudní

Věcný záměr z roku 2017 a 2020

Nový trestní řád (stav k 1. 4. 2022)

Projednané části nového trestního řádu velkou Komisí pro nový trestní řád

Úvodní ustanovení a subjekty

Přípravné řízení

Řízení před soudem

Zvláštní způsoby řízení

Dokazování

Opravné prostředky

Náklady řízení

Obecná ustanovení o rozhodnutí

Úkony trestního řízení

Milost a amnestie

Velká komise dále projednala zajištění osob a věcí, ale tento text bude součástí větší části věnující se vyhledávání, zjištění a zajištění osob a věcí, která bude projednávána celá ještě jednou, proto budou tyto texty zveřejněny

v rámci této části po jejím projednání.