Obecné informace

Správcem Vašich osobních údajů je Ministerstvo spravedlnosti se sídlem Vyšehradská 16, 128 12 Praha 2.

Na co používáme vaše údaje?

Když nás kontaktujete prostřednictvím online formuláře nebo e-mailu, vaše údaje budou použity pro naši korespondenci s vámi a předpokládáme, že očekáváte, že budeme odpovídat e-mailem. Pokud nechcete odpovědět prostřednictvím e-mailu, uveďte, jak chcete s námi komunikovat.

Při vstupu na naše stránky, jsou data shromažďována pro statistické účely. Tato data, která jsou uložena pouze po omezenou dobu, zahrnují Vaši IP adresu, datum a čas přístupu a konkrétní cílovou adresu URL. Tato data se používají výhradně ke zlepšení internetové služby a jsou vyhodnocována způsobem, který nelze zpětně odhalit uživatelům.

Vaše údaje budou použity pouze k zajištění, optimalizaci a zajištění bezpečnosti našich online služeb.
Kromě údajů, které jste zadali, budou informace obsahovat vaši IP adresu. K tomu dochází také při odesílání běžného e-mailu. Před odesláním kontaktního formuláře budete požádáni o souhlas s přenosem a ukládáním vaší IP adresy. Adresa IP se použije pouze v případě potřeby pro účely vymáhání práva a prevence hrozeb na základě platných zákonů.

Vaše údaje nepoužíváme pro pofilování, reklamu a nikdy předáváme údaje třetím stranám s následujícími výjimkami:
Při objednávání publikací předáme Vaši adresu poskytovateli služeb zodpovědnému za zaslání objednávek.
Používáme Vaše údaje k prosazování vlastních zákonných zájmů, zejména pokud jsou data spojena s útokem na naše IT struktury.

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám

Soubory cookie

Na internetových stránkách a webových aplikacích používáme soubory „cookies" proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies" (v překladu „sušenky") jsou malé textové soubory, které internetové stránky ve Vašem zařízení vytvoří v momentě, kdy na ní vstoupíte. Jsou vytvořeny proto, že navštívená stránka nemá žádnou vlastní paměť a soubory „cookies" umožňují Vašemu zařízení si pamatovat, že jste již stránku v minulosti navštívil a zároveň mu umožní si mimo jiné pamatovat i Vaše nastavení, díky čemu se nemusíte neustále přihlašovat.

Soubor „cookies" se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle internetové stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení. Námi užívané soubory „cookies" jsou pouze dočasné a z Vašeho zařízení se samy vymažou po zavření internetového prohlížeče. Soubory „cookies" není možné spojit s konkrétním uživatelem.

Pomocí souborů „cookies" dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto internetových stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům. „Cookies" nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části těchto internetových stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem. Soubory „cookies" dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na internetové stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení internetových stránek dle Vašich potřeb, tedy kupř. pro to, aby se Vám internetové stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

Tyto internetové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies", je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies". Soubory „cookies", které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy " Vašeho prohlížeče.

Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies" výše uvedeným způsobem.

Bezpečnost a přesnost osobních údajů

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění administrativní pracovníci. Pokud jste nám poskytli osobní údaje a přejete si tyto údaje z našich záznamů vymazat nebo tyto údaje aktualizovat, kontaktujte nás, prosím, na emailu gdpr@msp.justice.cz. Prosíme o pochopení, že aktualizace či výmaz údajů může nějakou dobu trvat.

Sociální média

Služby Facebook, Twitter a YouTube, které ministerstvo také využívá, uchovávají a používají údaje svých uživatelů (například osobní údaje, adresy atd.) pro obchodní účely v souladu se zásadami ochrany osobních údajů těchto médií. Nemůžeme proto ovlivnit sběr a další využití dat těmito sociálními sítěmi. Proto si není ministerstvo vědomé toho, kolik, kde a jak dlouho jsou data uložena, zda sítě splňují svůj závazek vymazat data, jak jsou data analyzována a připojována a kým jsou data sdílena.

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti? -

V souladu se zpracováním osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti můžete uplatnit následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
  • právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)
  • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodu Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci včetně profilování založeného na těchto právních titulech.

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je ..... , se sídlem Vyšehradská 16, 128 12 Praha 2, e-mail: gdpr@msp.justice.cz