Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Právní předpisy z let 2017 a 2018

Novela občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a některých dalších zákonů (zákon č. 296/2017 Sb.) Novela má dělenou účinnost: převážná...

Nové překlady do angličtiny

Ministerstvo spravedlnosti vyhotovilo anglický překlad nového zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže ve znění účinném od 1. 9. 2017....

Opatrovnická agenda

Rozhodování o svéprávnosti Ministerstvo spravedlnosti evaluovalo tří leté období po nabytí účinnosti nového civilního kodexu v oblasti reformy rozhodování o...