Obecné informace

 

 

Národní plán obnovy 2021-2026

Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, jehož prostřednictvím Česká republika čerpá finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost, zřízeného na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady 2021/241 ze dne 12. února 2021. Obsahuje priority vlády ČR a jeho jednotlivé komponenty jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků.

Národní plán obnovy byl formálně schválen dne 6. září 2021 Radou pro hospodářské a finanční věci.

Národní obálka pro ČR obsahuje granty ve výši zhruba 172 mld Kč. Celkem 122 opatření je rozděleno do 37 reforem a 85 investic. Není požadováno žádné spolufinancování z národních prostředků. Všechny závazky musí být učiněny do konce roku 2023, žádat o platby lze do roku 2026. Výdaje od 1. února 2020 na opatření spadající do působnosti Nástroje pro oživení a odolnost jsou zpětně způsobilé. Kromě grantů může ČR čerpat i 20 mld Kč ve formě půjček.

Digitalizace justice

Protikorupční opatření