Rozhodci

Seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo") vede podle Čl. IX odst. 3 zákona č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv (dále jen „rozhodci"). O každém zapsaném rozhodci ministerstvo zveřejňuje tyto údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresu uvedenou rozhodcem, číslo osvědčení, den zápisu do seznamu a den a důvod vyškrtnutí ze seznamu.

Rozhodcem určeným rozhodčí doložkou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců.

Seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, naleznete zde.