Ministerstvo spravedlnosti a rovné příležitosti mužů a žen

Koordinací agendy rovných příležitostí pro ženy a muže ve společnosti je pověřen Úřad vlády. Usnesením vlády č. 1033 ze dne 10. 10. 2001 byla zřízena Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen „Rada vlády"), jako stálý poradní orgán vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada vlády zahájila prakticky svou činnost až koncem roku 2002. Členem Rady vlády je rovněž zástupce Ministerstva spravedlnosti - Mgr. Karel Dvořák - náměstek člena vlády.

Zajištění agendy v resortu Ministerstva spravedlnosti

Legislativně odborná problematika této agendy je zajišťována legislativním odborem, který zastupuje ministerstvo např. v Republikovém výboru pro prevenci kriminality při Ministerstvu vnitra, který se zabývá i problematikou násilí páchaného na ženách. Koordinátorem dané agendy na Ministerstvu spravedlnosti a celém jeho resortu je odbor rozvoje lidských zdrojů.