Rejstřík instrukcí

1/2024

Instrukce č. 1/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 1. 2024, č. j. MSP-73/2023/OPR-SP, o vymáhání pohledávek

2/2024

Instrukce č. 2/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. ledna 2024, č. j. MSP-10/2024-EO-SP, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 10. září 2015, č. j. MSP-133/2015-EO-SP, o schvalování účetních závěrek za resort Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

3/2024

Instrukce č. 3/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. 2. 2024, č. j. MSP-17/2024-OPR-SP, kterou se mění Instrukce č. 5/2021 Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. 6. 2021, č. j. MSP-14/2021-OPR-SP, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu, ve znění Instrukce č. 3/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 17. února 2023, č. j. MSP-13/2023-OPR-SP

Úplné znění

4/2024

Instrukce č. 4/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. 2. 2024 č.j.: MSP-66/2023-OPR-SP, kterou se mění instrukce č. 6/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 11. 11. 2020, č. j.: MSP- 28/2020-OPR-SP, o resortním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Úplné znění

Příloha 1, Příloha 2 a Příloha 3

6/2024

Instrukce č. 6/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2024, č. j. 36/2024-OSKJ-MET, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001–Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 7/2024 RI

7/2024

Instrukce č. 7/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. května 2024, č. j. 60/2023-OSKJ-MET, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001–Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

8/2024

Instrukce č. 8/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 11.6.2024, č.j. MSP-67/2024-EO-SP, kterou se mění instrukce č. 4/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22.1.2020, č.j. MSP-80/2019-EO-SP, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 8

Úplné znění

1/2023

Instrukce č. 1/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. ledna 2023, č. j. MSP-9/2023-EO-SP, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 10. září 2015, č. j. MSP-133/2015-EO-SP, o schvalování účetních závěrek za resort Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 2/2024 RI

2/2023

Instrukce č. 2/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. února 2023 č. j. MSP-9/2023-OSKJ-ORGV/3, o organizaci práce a odborné průpravě přísedících okresních a krajských soudů

3/2023

Instrukce č. 3/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 17. února 2023, č. j. MSP-13/2023-OPR-SP, kterou se mění Instrukce č. 5/2021 Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. 6. 2021, č. j. MSP-14/2021-OPR-SP, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 3/2024 RI

4/2023

Instrukce č. 4/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. 2. 2023, č. j. 6/2023-OSKJ-MET, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2002, č. j. 20/2002-SM, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

5/2023

Instrukce č. 5/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. března 2023 č. j. MSP-50/2022-OSKJ-ORGV, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č. j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, uveřejněná pod č. 15/2011 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č. j. MSP-31/2014-OJ/ORGV, uveřejněné pod č. 10/2014 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti

Úplné znění

6/2023

Instrukce č. 6/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 16.3.2023, č.j. MSP-25/2023-EO-SP, kterou se mění instrukce č. 4/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22.1.2020, č.j. MSP-80/2019-EO-SP, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění instrukce č. 7/2021 Ministerstva spravedlnosti ze dne 13.10.2021, č.j. MSP-51/2021-EO-SP

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 8/2024 RI

8/2023

Instrukce č. 8/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 15.08.2023, č. j. 145/2023-OI-SP o technické spolupráci a zajištění bezpečnosti centrálních informačních systémů provozovaných Ministerstvem spravedlnosti

Příloha

9/2023

Instrukce č. 9/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. září 2023, č. j. MSP-23/2023–OBKŘ-SP/24, o zajišťování ochrany utajovaných informací v resortu Ministerstva spravedlnosti

10/2023

Instrukce č. 10/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. 10. 2023 č.j.: MSP-61/2023-OPR-SP, kterou se mění instrukce č. 7/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 1. 2020, č.j.: MSP- 34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění instrukce č. 6/2021 Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. 10. 2021, č.j.: MSP-43/2021-OPR-SP

Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5, Příloha 6Příloha 7, Příloha 8aPříloha 8b

Úplné znění

11/2023

Instrukce č. 11/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 7. prosince 2023, č. j. 50/2023-OSKJ-MET,kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001–Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 6/2024 RI, 7/2024

1/2022

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 1/2022 ze dne 20. ledna 2022, č. j. MSP-7/2022-EO-SP, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 10. září 2015, č. j. MSP-133/2015-EO-SP, o schvalování účetních závěrek za resort Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 1/2023 RI, 2/2024 RI

2/2022

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 2/2022 ze dne 9. února 2022, č. j. 1/2022-OSKJ-MET, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001–Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 11/2023 RI, 6/2024 RI, 7/2024 RI

3/2022

Instrukce č. 3/2022 Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. února 2022, č. j. 505/2021-LO-SP, kterou se zrušuje instrukce č. 7/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce, ve znění pozdějších předpisů, a některé související instrukce

4/2022

Instrukce č. 4/2022 Ministerstva spravedlnosti ze dne 9. 2. 2022, č. j. MSP-6/2022-OSKJ-ORGV/8, kterou se zrušuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. července 2014, č. j. 100/2014-OJ-ORGV/3, o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu, ve znění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 10. září 2015, č. j. MSP-61/2015-OJ-ORGV/12.

5/2022

Instrukce č. 5/2022 Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. června 2022, č. j. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti

Přílohy

6/2022

Instrukce č. 6/2022 Ministerstva spravedlnosti ze dne 26. 6. 2022, č. j. MSP-18/2022-OPR-SP, o vymáhání pohledávek

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 1/2024 RI

7/2022

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 7/2022 ze dne 7. září 2022, č. j. 30/2022-OSKJ-MET, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy

8/2022

Instrukce č. 8/2022 Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. října 2022, Č.j. MSP-323/2021-OBKŘ/SP, o justiční stráži

2/2021

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 2/2021 ze dne 23. 2. 2021 č. j. 1/2021-ODKA-MET, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001– Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 2/2022 RI, 11/2023 RI, 6/2024 RI, 7/2024/RI

4/2021

Instrukce č. 4/2021 Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. 6. 2021 č. j. MSP-20/2021-OSZ-KOR/18, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. března 2016, č. j. 13/2015-OK-OFK/94, kterou se stanoví postup při aktualizaci Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti, interních protikorupčních programů organizačních složek státu a příspěvkových organizací v resortu Ministerstva spravedlnosti a Katalogu korupčních rizik, ve znění Instrukce č. 2/2018 ze dne 12. 3. 2018 č. j. 14/2018-OK-OFK/18 a Instrukce č. 2/2019 ze dne 22. 1. 2019 č. j. MSP-5/2019-OK-OFK/8

Úplné znění

5/2021

Instrukce č. 5/2021 Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. 6. 2021, č. j. MSP-14/2021-OPR-SP, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu

Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4 a Příloha 5

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 3/2023 RI, 3/2024 RI

6/2021

Instrukce č. 6/2021 Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. 10. 2021 č.j.: MSP-43/2021-OPR-SP, kterou se mění instrukce č. 7/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 1. 2020, č.j.: MSP- 34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti

Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5, Příloha 6 a Příloha 7

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 10/2023 RI

7/2021

Instrukce č. 7/2021 Ministerstva spravedlnosti  ze dne 13. 10. 2021,  č.j. MSP-51/2021-EO-SP, kterou se mění instrukce č. 4/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22.1.2020, č.j. MSP-80/2019-EO-SP, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti

Přiloha č. 1a, Příloha č. 1aa, Příloha č. 1b, Příloha č. 1c, Příloha č. 1d, Příloha č. 1e, Příloha č. 2, Příloha č. 3a, Příloha č. 3b, Příloha č. 3c, Příloha č. 4, Příloha č. 5, Příloha č. 6, Příloha č. 7, Příloha č. 8 a Příloha č. 9

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 6/2023 RI, INSTRUKCE č. 8/2024 RI

8/2021

Instrukce č. 8/2021 Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. listopadu 2021, č. j. 35/2021-OSKJ-MET, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2002, č. j. 20/2002-SM, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 4/2023 RI

9/2021

Instrukce č. 9/2021 Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. 11. 2021 č.j. 65/2021-OIM-OSU, kterou se zrušuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2. června 2015 č. j. MSP-82/2015-OSU-OSU, o zveřejňování informací na webových stránkách Otevřená data Ministerstva spravedlnosti

1/2020

Instrukce č. 1/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 3. 2020, č. j. MSP-2/2020-ODKA-MET, kterou se zrušuje instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. 7. 2006, č. j. 271/2005-Org., kterou se vydává skartační řád státního zastupitelství, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 113/2010-OD-ST ze dne 7. 12. 2010

2/2020

Instrukce č. 2/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. 5. 2020, č. j. 54/2020 - MOC – J o vytvoření Vnitřní soudní sítě pro spolupráci ve věcech občanských a obchodních

3/2020

Instrukce č. 3/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 28. 7. 2020 č.j. 32/2020-OIM-OSU, o používání služebních mobilních telefonů a SIM karet

Příloha č. 1, Příloha č. 2

4/2020

Instrukce č. 4/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. 10. 2020, č. j. MSP-48/2019-OPR-SP, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 5/2021 RI

5/2020

Instrukce č. 5/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 8. září 2020, č. j. 16/2020-ODKA-MET, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2002, č. j. 20/2002-SM, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 8/2021 RI

6/2020

Instrukce č.  6/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 11. 11. 2020, č. j.: MSP- 28/2020-OPR-SP, o resortním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 4/2024 RI

8/2020

Instrukce č. 8/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. 12. 2020, č. j. 561/2020-LO-SP,kterou se mění Instrukce č. 7/2017 Ministerstva spravedlnosti č. j. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce, ze dne 23. 11. 2017, ve znění instrukce č. 9/2018 Ministerstva spravedlnosti č. j. 419/2018-LO-SP, ze dne 19. 9. 2018

Úplné znění

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 3/2022 RI

9/2020

Instrukce č. 9/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 28.12.2020 č.j. 53/2020-OIM-OSU o používání služebních a jiných motorových vozidel a o používání elektronických karet pro nákup pohonných hmot v resortu Ministerstva spravedlnosti

Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4, Příloha č. 5a, Příloha č. 5b, Příloha č. 5c, Příloha č. 6, Příloha č. 7a, Příloha č. 7b, Příloha č. 7c, Příloha č. 8, Příloha č. 9, Příloha č. 10, Příloha č. 11, Příloha č. 12

1/2019

Instrukce č. 1/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. ledna 2019, č. j. MSP-9/2019-EO-SP, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 10. září 2015, č. j. MSP-133/2015-EO-SP, o schvalování účetních závěrek za resort Ministerstva spravedlnosti ČR

Úplné znění

2/2019

Instrukce č. 2/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. ledna 2019, MSP-5/2019-OK-OFK/8, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 16. března 2016, č. j. MSP-13/2015-OK-OFK/94, která stanoví postup při aktualizaci Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti ČR, interních protikorupčních programů organizačních složek státu a příspěvkových organizací v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR a Katalogu korupčních rizik, ve znění Instrukce č.2/2018 Ministerstva spravedlnosti ČR

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 4/2021 RI

3/2019

Instrukce č. 3/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 6.3.2019, č.j. 3/2019-SM-INST/1, o vystavování a používání služebních cestovních pasů v resortu Ministerstva spravedlnosti

4/2019

Instrukce č. 4/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. ledna 2020, č.j. MSP-80/2019-EO-SP, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti

Přiloha č. 1a, Příloha č. 1aa, Příloha č. 1b, Příloha č. 1c, Příloha č. 1d, Příloha č. 2, Příloha č. 3a, Příloha č. 3b, Příloha č. 3c, Příloha č. 4, Příloha č. 5, Příloha č. 6

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 7/2021 RI, INSTRUKCE č. 6/2023 RI, INSTRUKCE č. 8/2024 RI

5/2019

Instrukce č. 5/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. prosince 2019, č. j. 117/2019-LO-ORG, kterou se mění Instrukce č. 1/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. 12. 2016, č. j. 17/2016-LO-ORG, o postupu při vypracování vnitřních předpisů a sdělení Ministerstva spravedlnosti (publikační instrukce)

Úplné znění

6/2019

Instrukce č. 6/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 13. prosince 2019, č. j. 18/2019-OEPD-SP, o systému projektového řízení projektů financovaných z programů Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných finančních nástrojů v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR    

Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Příloha č. 4

7/2019

Instrukce č. 7/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 1. 2020, č. j.: MSP- 34/2019-OPR-SP, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti

Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Příloha č. 4

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 6/2021 RI

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 10/2023 RI

1/2018

Instrukce č. 1/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 4. 2018, č. j. MSP-84/2017-OPR-M, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 4/2012-INV-M, o vymáhání pohledávek, ze dne 19. 12. 2012, uveřejněná pod č. 1/2013 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 6/2022 RI

2/2018

Instrukce č. 2/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. 3. 2018, č. j. 14/2018-OK-OFK/18, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. 3. 2016 č. j. 13/2015-OK-OFK/94, kterou se stanoví postup při aktualizaci Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti, interních protikorupčních programů organizačních složek státu a příspěvkových organizací v resortu Ministerstva spravedlnosti a Katalogu korupčních rizik

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 2/2019 RI

3/2018

Instrukce č. 3/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. 3. 2018, č.j.: MSP-36/2018-OPR-Z, kterou se mění Instrukce č. 5/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. října 2017, č.j.: MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti

Příloha č. 1 a Příloha č. 2

Úplné znění

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 7/2019 RI

4/2018

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 4/2018 ze dne 12. 3. 2018, č. j. 2/2017-OOJ-MET, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001–Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 2/2021 RI, 2/2022 RI, 11/2023 RI

6/2018

Instrukce č. 6/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. prosince 2018, č. j.: MSP-55/2018-OPR-Z, o resortním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Příloha č. 4

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 6/2020 RI

7/2018

Instrukce č. 7/2018 Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 19. 4. 2018, č. j. 9/2018-MOC-J, kterou se upravuje postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních

Přílohy

Vzory

8/2018

Instrukce č. 8/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 5. 2018, č.j. MSP-40/2018-EO-SP, kterou se mění instrukce č. 4/2016 Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. MSP-133/2015-EO-SP ze dne 10. 9. 2015 o schvalování účetních závěrek za resort Ministerstva spravedlnosti ČR

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 11/2018 RI, 1/2019 RI, 1/2022 RI, 1/2023 RI, 2/2024 RI

9/2018

Instrukce č. 9/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. 9. 2018, č. j. 419/2018-LO-SP, kterou se mění Instrukce č. 7/2017 Ministerstva spravedlnosti č. j. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce, ze dne 23. 11. 2017

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 8/2020 RI

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 3/2022 RI

10/2018

Instrukce č. 10/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. října 2018, č. j. MSP-75/2018-EO-SP, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti, č. j.: 326/2013-EO-SP, o inventarizaci majetku a závazků, ze dne 15. ledna 2014, uveřejněna pod č. 16/2014 Sbírky instrukcí a sdělení

Úplné znění

Příloha

11/2018

Instrukce č. 11/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. 11. 2018, č. j. MSP-40/2018-EO-SP, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR, č. j. MSP-133/2015-EO-SP, o schvalování účetních závěrek za resort Ministerstva spravedlnosti ČR, ze dne 10. 9. 2015, uveřejněná pod č. 4/2016 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 1/2019 RI, 1/2022 RI, 1/2023 RI, 2/2024 RI

1/2017

Instrukce č. 1/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. 12. 2016, č. j. 17/2016-LO-ORG, o postupu při vypracování vnitřních předpisů a sdělení Ministerstva spravedlnosti (publikační instrukce)

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 5/2019 RI

2/2017

Instrukce č. 2/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 28.7.2017,  č.j. MSP-100/2017-EO-PF, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.9.2010, č.j. 435/2010-EO-R, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění s přílohami

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 4/2019 RI

3/2017

Instrukce č. 3/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. 8. 2017, č. j. MSP-87/2017-OPR-M, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 4/2020 RI

4/2017

Instrukce č. 4/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 10. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/36, o soudních písemnostech

5/2017

Instrukce č. 5/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. 10. 2017, č. j.: MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti

Příloha č. 1 a Příloha č. 2

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 7/2019 RI

6/2017

Instrukce č. 6 /2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 13. 11. 2017, č. j. 5/2017-OEP-SP, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. 10. 2016, č. j. 17/2016-OEP-SP/1, o systému projektového řízení projektů financovaných z programů Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných finančních nástrojů v resortu Ministerstva spravedlnosti    

Úplné znění

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 6/2019 RI

7/2017

Instrukce č. 7/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce

ZMĚNA: INSTRUKCE č. 9/2018 RI

ZRUŠENO: INSTRUKCE č. 3/2022 RI

8/2017

Instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách