Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rejstřík instrukcí

1/2019

Instrukce č. 1/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. ledna 2019, č. j. MSP-9/2019-EO-SP, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 10. září 2015, č. j. MSP-133/2015-EO-SP, o schvalování účetních závěrek za resort Ministerstva spravedlnosti ČR

Úplné znění

2/2019

Instrukce č. 2/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. ledna 2019, MSP-5/2019-OK-OFK/8, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 16. března 2016, č. j. MSP-13/2015-OK-OFK/94, která stanoví postup při aktualizaci Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti ČR, interních protikorupčních programů organizačních složek státu a příspěvkových organizací v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR a Katalogu korupčních rizik, ve znění Instrukce č.2/2018 Ministerstva spravedlnosti ČR

Úplné znění

3/2019

Instrukce č. 3/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 6.3.2019, č.j. 3/2019-SM-INST/1, o vystavování a používání služebních cestovních pasů v resortu Ministerstva spravedlnosti

1/2018

Instrukce č. 1/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 4. 2018, č. j. MSP-84/2017-OPR-M, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 4/2012-INV-M, o vymáhání pohledávek, ze dne 19. 12. 2012, uveřejněná pod č. 1/2013 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

2/2018

Instrukce č. 2/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. 3. 2018, č. j. 14/2018-OK-OFK/18, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. 3. 2016 č. j. 13/2015-OK-OFK/94, kterou se stanoví postup při aktualizaci Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti, interních protikorupčních programů organizačních složek státu a příspěvkových organizací v resortu Ministerstva spravedlnosti a Katalogu korupčních rizik

Úplné znění

3/2018

Instrukce č. 3/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. 3. 2018, č.j.: MSP-36/2018-OPR-Z, kterou se mění Instrukce č. 5/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. října 2017, č.j.: MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti

Příloha č. 1 a Příloha č. 2

Úplné znění

4/2018

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 4/2018 ze dne 12. 3. 2018, č. j. 2/2017-OOJ-MET, kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001–Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

6/2018

Instrukce č. 6/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. prosince 2018, č. j.: MSP-55/2018-OPR-Z, o resortním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Příloha č. 4

7/2018

Instrukce č. 7/2018 Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 19. 4. 2018, č. j. 9/2018-MOC-J, kterou se upravuje postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních

Přílohy

Vzory

8/2018

Instrukce č. 8/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 5. 2018, č.j. MSP-40/2018-EO-SP, kterou se mění instrukce č. 4/2016 Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. MSP-133/2015-EO-SP ze dne 10. 9. 2015 o schvalování účetních závěrek za resort Ministerstva spravedlnosti ČR

Úplné znění

9/2018

Instrukce č. 9/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. 9. 2018, č. j. 419/2018-LO-SP, kterou se mění Instrukce č. 7/2017 Ministerstva spravedlnosti č. j. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce, ze dne 23. 11. 2017

Úplné znění

10/2018

Instrukce č. 10/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. října 2018, č. j. MSP-75/2018-EO-SP, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti, č. j.: 326/2013-EO-SP, o inventarizaci majetku a závazků, ze dne 15. ledna 2014, uveřejněna pod č. 16/2014 Sbírky instrukcí a sdělení

Úplné znění

Příloha

11/2018

Instrukce č. 11/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. 11. 2018, č. j. MSP-40/2018-EO-SP, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR, č. j. MSP-133/2015-EO-SP, o schvalování účetních závěrek za resort Ministerstva spravedlnosti ČR, ze dne 10. 9. 2015, uveřejněná pod č. 4/2016 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění

1/2017

Instrukce č. 1/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. 12. 2016, č. j. 17/2016-LO-ORG, o postupu při vypracování vnitřních předpisů a sdělení Ministerstva spravedlnosti (publikační instrukce)

2/2017

Instrukce č. 2/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 28.7.2017,  č.j. MSP-100/2017-EO-PF, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.9.2010, č.j. 435/2010-EO-R, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění s přílohami

3/2017

Instrukce č. 3/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. 8. 2017, č. j. MSP-87/2017-OPR-M, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu

4/2017

Instrukce č. 4/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 10. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/36, o soudních písemnostech

Úplné znění

5/2017

Instrukce č. 5/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. 10. 2017, č. j.: MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti

Příloha č. 1 a Příloha č. 2

6/2017

Instrukce č. 6 /2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 13. 11. 2017, č. j. 5/2017-OEP-SP, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. 10. 2016, č. j. 17/2016-OEP-SP/1, o systému projektového řízení projektů financovaných z programů Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných finančních nástrojů v resortu Ministerstva spravedlnosti    

Úplné znění

7/2017

Instrukce č. 7/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce

8/2017

Instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách