Okresní soud v Ústí nad Orlicí

Formuláře

Způsob případné bezhotovostní úhrady - jistota spojená s návrhem na předběžné opatření

Mediace –⁠ Justice.cz , Soud mi nařídil první setkání s mediátorem – Mediace (justice.cz)

Formuláře dle typu řízení:

Dědické

Žádost o dodatečné projednání dědictví

Exekuční

Návrh na výkon rozhodnutí výživné - mzda

Návrh na výkon rozhodnutí výživné - prodej movitých věcí

Návrh na výkon rozhodnutí výživné - přikázáním pohledávky

Žádost o pomoc soudu dle § 260 o.s.ř.

Občanskoprávní

Návrh na rozvod dohodou

Návrh na rozvod manželství

Opatrovnické

Péče a výživa po rozvodu

Návrh na určení péče a výživy

Pokyny k podání návrhu ve věcech nezletilých dětí

Snížení výživného

Návrh na úpravu styku s nezletilým

Změna péče a výživy

Zvýšení výživného

Osvobození od placení soudních poplatků

Prohlášení k žádosti o osvobození od sop pro fyzické osoby vz. 058o.s.ř

Prohlášení k žádosti o osvobození od sop pro právnické osoby vz. 059o.s.ř

Žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce

Žádost o osvobození od soudních poplatků

Správní

Žádost o výpis věcí

Trestní

Žádost o odklad VTOS ze zdravotních důvodů

Žádost o odklad VTOS

Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Žádost o povolení splátek peněžitého trestu

Žádost o zahlazení odsouzení

Vymáhající

Žádost o splátky a prohlášení o sociálních a majetkových poměrech