Okresní soud v Ústí nad Orlicí

Úřední hodiny

Základní pracovní doba:

Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 13:30

 

Volná pracovní doba:

Pondělí - Čtvrtek 6:00 – 18:00
Pátek 6:00 – 16:00

 

Doba pro styk s občany pro účely nahlížení do spisů, pořizování výpisů ze spisů a vyznačování právní moci:

Pondělí 8:00  – 16:30 
Úterý 7:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Středa 7:00 – 11:00 12:00 – 14:30
Čtvrtek 7:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Pátek 7:00 – 11:00 12:00 – 13:30

 

Pro účely sepisování návrhů do protokolu ve věcech péče o nezl. děti, pozůstalostních a výkonů rozhodnutí:

Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30

 

Podatelna a pokladna:

Pondělí 8:00  – 16:30 
Úterý 7:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Středa 7:00 – 11:00 12:00 – 14:30
Čtvrtek 7:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Pátek 7:00 – 11:00 12:00 – 13:30

       

Informační centrum:

Pondělí 8:00  – 16:30 
Úterý 7:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Středa 7:00 – 11:00 12:00 – 14:30
Čtvrtek 7:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Pátek 7:00 – 11:00 12:00 – 13:30

 

Doba pro podávání stížností a přijímání žádostí o informace:

denně po celou základní pracovní dobu č.dv. 29/I

Nahlížení do spisů, pořizování výpisů ze spisů, vyznačování právní moci a sepisování návrhů do protokolu je možné dle pracovní doby určené pro styk s veřejností.  Po dohodě s příslušným pracovníkem soudu lze vyhovět i mimo tuto stanovenou dobu.

Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do soudního spisu, s výjimkou protokolu o hlasování, a činit si z něho výpisy a opisy. Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, předseda senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho činil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.
 

Nahlížet do spisu je možno, není-li stanoveno něco jiného, výhradně v informačním centru pod dohledem pověřeného pracovníka. O tom, že bylo do spisu nahlédnuto, pořídí pracovník informačního centra záznam, v němž uvede označení účastníka nebo jeho zástupce, který do spisu nahlédl, a časový údaj o délce studia spisu, záznam opatří datem a svým podpisem; záznam podepíše též žadatel.

 

Návštěvní hodiny u předsedy soudu:

Středa 9:00 – 14:00