Okresní soud v Třebíči

Základní informace

Okresní soud v Třebíči

 

Bráfova 502
674 34 Třebíč


Tel: 568 606 211
Fax: 546 583 410
ID datové schránky: besaeta
E-mail: podatelna@osoud.trb.justice.cz
Kontaktní osoba: Ústředna

 

Budova, jednací síně a kanceláře umožňují bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

GDPR

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

Interní protikorupční program Okresního soudu v Třebíči

Etický kodex soudce

 

Organizační struktura Okresního soudu v Třebíči

Informační centrum

 

Rozvrh pověřování notářů na rok 2024

 

Poučení pro osoby vstupující do budovy soudu

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

Povinnosti a oprávnění příslušníka justiční stráže

 

Podávání stížností

Soudní poplatky

 

Řízení ve věcech péče o nezletilého

Informace k prvnímu setkání s mediátorem najdete na webovém portálu pro mediaci https://mediace.justice.cz/

 

Okresní soud v Třebíči zavedl Vnitřní oznamovací systém v souladu  s ustanovením čl. 7 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.  Informace budou poskytnuty na telefonním  čísle 568 606 226 nebo na emailové adrese: oznameni@osoud.trb.justice.cz