Okresní soud v Třebíči

Soudní poplatky

 

 

Předmět soudních poplatků, poplatníci, příslušnost ve věcech poplatků, vznik poplatkové povinnosti, sazby poplatků, způsob placení poplatků, následky nezaplacení poplatků, vrácení poplatků, osvobození od poplatků, evidence a řízení a ostatní přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení jsou řešena

 • zákonem České národní rady ze dne 05.12.1991 o soudních poplatcích ve znění změn provedených zákonem
 • č. 271/1991 Sb.
 • č. 273/1994 Sb.
 • č.   36/1995 Sb.
 • č. 118/1995 Sb.
 • č. 160/1995 Sb.
 • č. 151/1997 Sb.
 • č. 209/1997 Sb.
 • č. 227/1997 Sb.
 • č. 103/2000 Sb.
 • č. 155/2000 Sb.
 • č. 241/2000 Sb.
 • č. 255/2000 Sb.
 • úplné znění zákona vyhlášeno ve Sbírce zákonů č. 46/2001