Okresní soud v Třebíči

Ke stažení

Opatrovnické

 

Návrh na svěření nezl. do péče a určení výživného na dobu před a po rozvodu manželství - (DOC - PDF)

Návrh na svěření nezl. do péče a určení výživného _nesezdaní rodiče - (DOC - PDF)

Návrh na zahájení řízení o snížení výživného - (DOC - PDF)

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného - (DOC - PDF)

Návrh na zahájení řízení o úpravu styku - (DOC - PDF)

Návrh na zahájení řízení o změnu péče a výživy - (DOC - PDF)

Návrh na ustanovení opatrovníka podle § 465 - (DOC - PDF)

Návrh na omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka - (DOC - PDF)