Okresní soud v Třebíči

Poučení pro návštěvníky soudní budovy

 

 

 

 

Cizím osobám (s výjimkou příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže ve službě) JE ZAKÁZÁNO do budovy soudu vnášet zbraně, střelivo a výbušniny. Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání vstupu do budovy. Vstup lze umožnit po odložení uvedených věcí ve služebně justiční stráže.

 

U Okresního soudu v Třebíči jsou Justiční stráží při OS Třebíč prováděny prohlídky advokátů, notářů a soudních exekutorů.