Okresní soud v Třebíči

Informační centrum

Informační centrum je umístěno v přízemí Okresního soudu v Třebíči, Bráfova ul. 502, č. dveří č. 5, nahlížení do spisů dveře č. 1a.

 

Informační centrum zajišťuje:

 

-         poskytování osobních, písemných a telefonických informací účastníkům řízení

-         podávání informací o stavu řízení

-         zprostředkování nahlížení do soudních spisů oprávněným osobám

-         pořizování kopií ze soudních spisů

-         vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí okresního soudu

 

Úřední hodiny informačního centra :

Pondělí

7.30 - 11.00

12.00 - 15.30

Úterý

7.30 - 11.00

12.00 - 15.30

Středa

7.30 - 11.00

12.00 - 15.30

Čtvrtek

7.30 - 11.00

12.00 - 15.30

Pátek

7.30 - 11.00

12.00 - 13.00

 

Kontakty:                             telefon 568 606 238 - infocentrum

                                                          568 606 269 - nahlížení do spisu

                                              e-mail: info@osoud.trb.justice.cz

 

Kontaktní osoby :  Petra Součková - infocentrum

                                 Lenka Blažková - nahlížení do spisů

 

Pro nahlížení do spisu je lépe se předem objednat telefonicky na uvedeném čísle nebo prostřednictvím e-mailové adresy.

 

V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.

 

Jestliže budete žádat kopie listin ze spisů, je vhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořízených soudem je žádost zpoplatněna podle zák. č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích.

 

Nahlížení do spisů je monitorováno kamerovým systémem a záznamy jsou ukládány.

 

V důsledku zřízení informačního centra již nebude možné nahlížet do spisů, požadovat informace a doložky právní moci na jednotlivých soudních odděleních. Pokud se přesto dostavíte přímo na soudní oddělení, budete se svými požadavky odkázáni na informační centrum.

 

 

 

Informace jsou poskytovány po celou dobu úředních hodin informačního centra. Poslední účastník je přijímán 15 minut před skončením úředních hodin informačního centra, a proto svůj příchod prosím přizpůsobte časové náročnosti Vámi požadované služby.

Nahlížení do spisu je ukončeno 10 minut před skončením úředních hodin.

 

Informační centrum neposkytuje:

- právní poradenství

- nesepisuje návrhy

- neposkytuje informace dle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Internetové stránky:

www.justice.cz

 

Informace o stavu řízení:

https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp

 

Informace o nařízeném jednání:

https://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

 

Seznam znalců a tlumočníků:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

 

Formuláře pro opatrovnické oddělení:

https://justice.cz/web/okresni-soud-v-trebici/formulare