Okresní soud v Třebíči

Interní protikorupční program OS v Třebíči

 

 

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 546 518 888 nebo emailem korupce@osoud.trb.justice.cz. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována. Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

 

Ke stažení :

 

Etický kodex zaměstnance OS v Třebíči  - 17 Spr 235/2014

Interní protikorupční program OS v Třebíči 

Profesní životopisy funkcionářů OS v Třebíči

Kontaktní údaje na vedoucí pracovníky OS v Třebíči

Organizační schéma Okresního soudu v Třebíči