Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Etický kodex

Etický kodex       červen 2020 Angyalossy, Havelec a kol.   Etické zásady chování soudce     Na...

Interní protikorupční program

Protikorupční linka Okresního soudu v Teplicích Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím: - protikorupční e-mailové adresy: ...

GDPR

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OKRESNÍHO SOUDU V TEPLICÍCH Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)...

Elektronická podatelna

podatelna@osoud.tep.justice.cz   Podání učiněná v elektronické podobě musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesilatele ve smyslu zákon...

Sazebník úhrad

Okresní soud v Teplicích U Soudu 1450/11,  PSČ 416 64 Teplice 2; telefon:  417 599 111, fax:  417 539 101  e-mail:  ...