Okresní soud v Teplicích

Interní protikorupční program

Protikorupční linka Okresního soudu v Teplicích

Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím:
- protikorupční e-mailové adresy: korupce@osoud.tep.justice.cz
- protikorupční linka - telefon: 417 599 178
- adresy pro poštovní styk:
Okresní soud v Teplicích
správa soudu
U Soudu 1450
416 64 Teplice

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace  a sdělíte také kontakt na Vás.

Interní protikorupční program
Etický kodex
Profesní životopisy - vytváří se