Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední hodiny

 

Důležité upozornění.

Od 16. 7.  do 21. 7. bude z provozních důvodů uzavřena pokladna a oddělení vymáhání pohledávek.

Děkujeme za pochopení.

 

S ohledem na provozní omezení způsobené výměnou oken žádáme advokáty a účastníky řízení o větší schovívavost s časovou prodlevou u vyřizováním požadavků, zejména co se týká nahlížení do spisů.

K zajištění bezproblémového nahlížení do spisů se, prosím, řiďte následujícími pokyny:

Za účelem nahlédnutí do spisu doporučujeme se telefonicky, e-mailem (na adrese podatelna@osoud.tep.justice.cz) anebo prostřednictvím datové schránky objednat na příslušném oddělení, a to nejméně dva dny předem.

Pokud se objednáváte prostřednictvím e-mailu, vyčkejte sdělení vhodného termínu.

V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svou návštěvou soudu, nelze vyloučit, že spis nebude v daný okamžik k dispozici.

Sjednaný čas je nutné dodržet. Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

Úřední dny a důležité informace

 

Pracovní doba pro styk s veřejností: 

Pondělí                  8.00 hod. - 11.45 hod.       13.00 hod. - 16.30 hod.

Středa                    8.00 hod. - 11.45 hod.       13.00 hod. - 16.00 hod.

 

Nahlížení do spisů:     

V příslušných kancelářích jednotlivých oddělení v pracovních dnech i mimo úřední dny

 v době od  8.00 hod. - 11.30 hod., 13.00 hod. - 14.00 hod.

 

Pracovní doba podatelny:                                     Pracovní doba infocentra:

                                                                                    (polední pauza 11.30hod. - 12.30hod.)

Pondělí                 7.00 hod. - 16.30 hod.              Pondělí                  8.00 hod. - 16.00 hod.

Úterý                      7.00 hod. - 15.00 hod.              Úterý                      8.00 hod. - 14.00 hod.

Středa                   7.00 hod. - 16.00 hod.              Středa                   8.00 hod. - 16.00 hod.

Čtvrtek                   7.00 hod. - 15.00 hod.              Čtvrtek                   8.00 hod. - 14.00 hod.

Pátek                     7.00 hod. - 14.00 hod.              Pátek                     8.00 hod. - 14.00 hod.

 

Prodej kolků a vyřizování dotazů na znalce a tlumočníky zajišťuje pokladna v 1. patře

budovy v místnosti 31/III.

 

Číslo účtu pro složení jistoty pro předběžné opatření

6015-525501/0710     V.S. 738

 

Návštěvní hodiny u předsedy soudu:         

Středa   9.00 hod. - 11.00 hod.  

 

Návštěvní hodiny u místopředsedkyně soudu JUDr. Daniely Novotné:        

Středa   9.00 hod. - 11.00 hod.  

 

Návštěvní hodiny u zastupující místopředsedkyně soudu JUDr. Dany Kolářové:        

Čtvrtek   9.00 hod. - 11.00 hod.  

 

(Návštěvu u vedení soudu je vhodné předem ohlásit i v návštěvních hodinách. Neohlášená návštěva nemusí být výjimečně,  z naléhavých provozních a nebo časových důvodů, přijata; v takovém případě s ní bude dohodnut jiný termín.