Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední hodiny

Pracovní doba pro styk s veřejností: 

Pondělí                  8.00 hod. - 10.00 hod.       

Středa                  13.00 hod. - 16.00 hod.

 

Nahlížení do spisů:     

Nahlížení do spisu je zásadně možné pouze v úředních hodinách, po předchozí telefonické domluvě s vedoucí příslušné soudní kanceláře. Lze-li účel nahlédnutí do spisu naplnit jiným vhodným způsobem (např. sdělením informace prostředky komunikace na dálku, popř. zasláním kopie listiny), je třeba tento jiný způsob upřednostnit.

Pracovní doba podatelny:                                                                            Pracovní doba infocentra:

                                                                                    

Pondělí                   8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin              Pondělí                  8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin.

Úterý                      8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin              Úterý                      8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin.

Středa                    8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin              Středa                   8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin.

Čtvrtek                   8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin              Čtvrtek                   8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin.

Pátek                     8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin              Pátek                     8:00 do 11:00 hodin.

 

Prodej kolků a vyřizování dotazů na znalce a tlumočníky zajišťuje pokladna v 1. patře budovy v místnosti 31/III.

Provozní doba pokladny je v pondělí od 8:00 do 10:00 hodin a ve středu od 13:00 do 16:00 hodin. Pokladnu lze využít pouze v neodkladných, naléhavých případech, jež nelze vyřešit bezhotovostním platebním stykem.

 

 

Číslo účtu pro složení jistoty pro předběžné opatření

6015-525501/0710     V.S. 738

 

Návštěvní hodiny u předsedy a místopředsedkyň soudu:         

Návštěvní hodiny u předsedy a místopředsedkyň okresního soudu lze využít jen výjimečně, v naléhavých případech a na základě předchozí písemné či telefonické domluvy.