Okresní soud v Teplicích

Úřední hodiny

Úřední hodiny informačního centra a pokladny soudu (včetně nahlížení do spisu) jsou určeny takto:


pondělí 8:00 – 11:30 hod. 12:30 – 16:30 hod.

úterý     8:00 – 11:30 hod. 12:30 – 15:00 hod.

středa   8:00 – 11:30 hod. 12:30 – 16:00 hod.

čtvrtek  8:00 – 11:30 hod. 12:30 – 15:00 hod.

pátek    8:00 – 11:30 hod. 12:30 – 14:00 hod.

 

Příjem podání informační centrum zajišťuje i v čase od 11:30 do 12:30 hod.

 

 

Nahlížení do spisů:     

Nahlížení do spisu je zásadně možné pouze v úředních hodinách, po předchozí telefonické domluvě s pracovnicemi Infocentra. Lze-li účel nahlédnutí do spisu naplnit jiným vhodným způsobem (např. sdělením informace prostředky komunikace na dálku, popř. zasláním kopie listiny), je třeba tento jiný způsob upřednostnit.

Posledního klienta informační centrum přijme zpravidla 15 minut před koncem úředních hodin.

 

Prodej kolků a vyřizování dotazů na znalce a tlumočníky zajišťuje pokladna v přízemí budovy v místnosti 5c v době úředních hodin

 

Číslo účtu pro složení jistoty pro předběžné opatření

6015-525501/0710     V.S. 738

 

Návštěvní hodiny u předsedy a místopředsedkyň soudu:         

Návštěvní hodiny u předsedy a místopředsedkyň okresního soudu lze využít jen výjimečně, v naléhavých případech a na základě předchozí písemné či telefonické domluvy.