Okresní soud v Teplicích

Elektronická podatelna

podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

Podání učiněná v elektronické podobě musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesilatele ve smyslu zákon č. 227/2000 Sb.,  o elektronickém podpisu

 Upozornění pro všechny podávající:

Pokud elektronické podání je jen průvodní dopis a samotné podání je obsaženo v připojené příloze tohoto podání je třeba aby tato příloha byla opatřena rovněž zaručeným elektronickým podpisem (viz .,  §42 odstavec 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Formát takové přílohy by měl být pouze v PDF (z důvodu nezměnitelnosti)

Podmínka opatření zaručeným elektronickým podpisem se netýká dalších příloh (např.  listinné důkazy), 

Odesílatel je povinnen uvést místo, kde je uložen jeho kvalifikovaný certifikát v podobě adresy veřejně přístupného seznamu certifikátů, vydaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Plně akceptujeme soubory s příponami:
PDF – preferujme , DOC, DOCX, RTF,  JPG, TXT

Komprimované soubory lze posílat ve formátu:
ZIP, RAR, ARJ

Z důvodu bezpečnosti počítačové sítě neakceptujeme přípony:
EXE, PIF, COM, VB?, BAT, LNK, SCR, GIF

Ostatní soubory lze na elektronickou adresu soudu zaslat s rizikem, že mohou být vráceny, neboť soud nemá programové prostředky na jejich otevření.

Po odeslání podání, je osoba o jeho přijetí nebo odmítnutí informována informačním e-mailem, který je odeslán na adresu ze které podání přišlo.