Okresní soud v Teplicích

Edukace rodičů

Vážení rodiče,

u zdejšího soudu bylo zahájeno řízení o péči a výživě Vašeho dítěte na základě návrhu matky/otce/společného návrhu rodičů.

Úkolem soudu při péči o nezletilé je vést rodiče k nalezení smírného řešení za účelem ochrany zájmu dítěte.

Při uzavírání dohody o péči a výživě mějte na paměti, že:

  • Základní potřebou dítěte je mít a rozvíjet vztahy s oběma rodiči. Případné narušení vztahu k jednomu z rodičů je jedním z nejzávažnějších následků rozpadu rodiny.
  • Potřebu dítěte mít a rozvíjet vztah s oběma rodiči po rozpadu jejich svazku zpravidla naplní takové uspořádání poměrů dítěte, při kterém jsou do života dítěte ekvivalentně zapojeni oba rodiče.
  • Až na výjimky nemá na duševní zdraví dítěte a jeho další vývoj negativní dopad samotná forma péče, ale především intenzivní konflikt jeho rodičů, zejména ten konflikt, který bezdůvodně směřuje k narušení vazby dítěte k jednomu z nich.

 

  • Jsou to primárně rodiče, kdo rozhodují o osudu svého dítěte.

 

Vždy je lepší, když se rodiče dohodnou, navíc žádné soudní rozhodnutí nemůže pamatovat na všechny případy a situace, které přinese život.

Dohodu mohou rodiče uzavřít ústně či písemně a požádat soud, aby tuto dohodu schválil.

Pokud se dohoda nezdařila, je možné využít mediace. Seznam mediátorů najdete na http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

- v seznamu zapsaní mediátoři s působností v Teplicích jsou: Mgr. David Karel, Ph.D. (Českobratrská 931/26, Teplice, www.drkarel.cz, Email: info@drkarel.cz, tel. 603 878 217), JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D. (J.V. Sládka 1363/2, Email: tukinska.marketa@volny.cz či info@mtukinska.cz, tel. 602 452 109, 417 554 211), Mgr. Jitka Schönerová (Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, Email: mediace.schonerova@seznam.cz, tel. 770 106 616, www.mediaceschonerova.cz), Ing. Renata Linhartová, MBA (Dlouhá 67/39, Teplice, Email: rlinhartova18@gmail.com, tel. 732 247 042).

- v seznamu nezapsaní mediátoři s působností v Teplicích jsou: Ing Jaroslava Brhlíková, DiS (Kladruby 86, Teplice, www.mediaceteplice.cz, Email: mediaceteplice@centrum.cz, tel. 777 042 402), Mgr. Barbora Třesohlavá (Centrum pro celou rodinu Teplice - nezisková organizace Rybička Teplice, z. s., provozovna Pražská 3226, 415 01 Teplice, Email: třesohlava.mediace@email.cz, tel. 605 900 677), Mgr. Evelína Dvořáková (Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, Email: dvorakova@centrummediace.eu, tel. 723 031 108).

- v seznamu zapsaná mediátorka nabízející mediace online a případně i v cizích jazycích (angličtina, němčina, italština): Mgr. Iva Břízová (Štrossova 1343, 530 03 Pardubice, Email: info@altraidea.com, tel. 725 912 730, www.altraidea.com).

Níže uvedená přání dětí odrážejí skutečné situace a problémy, se kterými se musí děti potýkat, je-li rozpad společného soužití jejich rodičů poznamenán konfliktem. Jde o situace, které jsou typické a často se opakují, proto je možné, že něco podobného prožívá i Vaše dítě. S ohledem na jeho nejlepší zájem je nezbytné tyto situace překonávat a orientovat se na jeho budoucnost a jeho budoucí perspektivu. Věřte, že v tom nejste sami, pomoc při zvládání Vaší nelehké životní situace Vám nabízí sociální pracovníci a pracovnice orgánů sociálně-právní ochrany dětí a odborní pracovníci poradenských  zařízení (psychologové, sociální pracovnice):

 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

Prokopa Diviše 1605/8, 400 01 Ústí nad Labem (www.poradna-unl.cz, Email: poradna.ul@centrum.cz, tel. 475 216 504, 775 234 159)

 

Centrum Bateau

mediace a edukace rodičů

Vaníčkova 902/11, Ústí nad Labem – centrum (www.bateau.cz, Email: bateau@bateau.cz, tel. 731 172 025)

 

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

www.spirala-ul.cz

- program Šance pro všechny - problematika domácího násilí, náročné rozvodové/rozchodové situace (Email: sance.managerpodpory@spirala-ul.cz, kontaktní osoba: Bc. Marie Veselá, tel.              +420 725 912 964, adresa Masarykova 75/225, Ústí nad Labem)

- program Zdravá rodina – problematika posílení vztahů v rodině, vzájemného respektu a důvěry (Email: vedouci.cki@spirala-ul.cz, kontaktní osoba: Bc. Zuzana Lešková, Mgr. Pavla Pejšová, tel. +420 475 603 390, adresa K Chatám 22, Ústí nad Labem – Skorotice)

 

Centrum pro celou rodinu

provozovatel Rybička Teplice, z.s., Pražská 3226, Teplice (www.centrumprocelourodinu.cz, Email: hessova@tiscali.cz, tel.  Petra Hessová +420 777 190 926) fb Centrumprocelourodinu

 

Statutární město Teplice - oddělení sociálně právní ochrany

Mírové nám. 2970, Teplice

Tel. 417 510 111

                       

Město Bílina - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Břežánská 50/4, Bílina

Tel. 417 810 811

 

 

 

 20 přání Vašeho dítěte

(v případě rozvodu či rozchodu)

 

Milá maminko a milý tatínku!

 

1. Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Ať už bydlím jen u jednoho z vás nebo se v péči o mě střídáte, potřebuji vás oba úplně stejně.

 

2. Neptejte se mě, koho z vás mám raději. Mám vás oba stejně rád. Neočerňujte přede mnou toho druhého, protože mě to bolí.

 

3. Pomozte mi být v kontaktu s tím rodičem, se kterým právě netrávím čas - vytočte mi jeho telefonní číslo, umožněte mi poslat mu SMS nebo email, předepište mi jeho adresu na obálku. Pomozte mi k Vánocům nebo k narozeninám pro něj vyrobit nebo koupit nějaký hezký dárek. Moje fotky nechte vždycky vyvolat dvakrát - jednou taky pro toho druhého.

 

4. Mluvte spolu a hlavně mě nepoužívejte jako poslíčka mezi vámi. Nechci nosit zprávy, které toho druhého zarmoutí nebo rozčílí.

 

5. Nebuďte smutní, když odcházím k druhému rodiči, nebudu se tam mít špatně. Nejraději bych byl pořád s vámi oběma. Ale nemůžu se roztrhnout na dva kusy - jenom proto, že jste vy roztrhli naši rodinu.

 

6. Nikdy mi neplánujte nic na dobu, kdy mám být s druhým rodičem. Část mého času chci trávit s tatínkem a část s maminkou. Důsledně to dodržujte.

 

7. Nebuďte zklamaní ani se nezlobte, když se vám nehlásím v době, kdy jsem s druhým rodičem. Mám teď dva domovy. A ty musím dobře oddělovat - jinak bych se ve svém životě už ale vůbec nevyznal.

 

8. Nepředávejte si mě u dveří jako balík. Pozvěte toho druhého na chvíli dál, jsou to pro mě kratičké chvilky, kdy vás mám oba. Neničte mi je tím, že se ignorujete nebo hádáte.

 

9. Když se doopravdy nemůžete ani vidět, předávejte si mě ve školce, ve škole nebo u přátel.

 

10. Nehádejte se přede mnou – nedělá mi to dobře. Buďte ke mně alespoň tak zdvořilí, jako jste k ostatním lidem, a jak to vyžadujete také ode mě.

 

11. Dávejte mi dost informací, ale nevyprávějte mi věci, kterým ještě nemohu rozumět.

 

12. Dovolte mi přivést si svoje kamarády k vám oběma. Chci, aby poznali moji maminku a mého tatínka a aby viděli, jak jste oba skvělí.

 

13. Dohodněte se férově o penězích. Nechci, aby jeden z vás měl moc peněz a ten druhý jen málo. Ať se vám oběma daří tak dobře, abych se u vás mohl cítit stejně dobře.

14. Nesoutěžte o to, kdo mě víc rozmazlí. Tolik sladkostí bych totiž nikdy nemohl sníst, jak moc vás mám oba rád.

 

15. Řekněte mi na rovinu, když někdy nevystačíte s penězi. Pro mě je stejně mnohem důležitější čas strávený s vámi než peníze. Ze skvělé společné hry se raduji mnohem víc než z nějaké nové hračky.

 

16. Nemusíme mít pořád nějaké akce. Nemusí být pořád něco nového a skvělého, když spolu něco podnikáme. Nejhezčí je pro mě, když jsme prostě veselí a v pohodě, hrajeme si a máme i trochu klidu.

 

17. Nechte v mém životě co nejvíc věcí tak, jak bývaly před vaším rozchodem. Začíná to u mého pokojíčku a končí u úplných maličkostí, které jsem dělával úplně sám s tatínkem nebo s maminkou.

 

18. Buďte hodní na babičku a dědečka z druhé strany, i když při rozvodu stáli víc u svého dítěte. Taky byste při mně stáli, kdyby se mi vedlo špatně. Nechci ztratit ještě své prarodiče.

 

19. Buďte tolerantní k novému partnerovi, kterého si ten druhý našel nebo najde, a hlavně ho přede mnou nepomlouvejte. S tímto člověkem musím také vycházet.

 

20. Buďte optimističtí. Svůj partnerský vztah jste nezvládli - ale zkuste alespoň dobře zvládat ten čas poté. Projděte si prosby, které vám píši. Třeba si o nich promluvte, ale nehádejte se. Nepoužívejte tento dopis k vyčítání druhému, jak byl ke mně špatný. Když to uděláte, tak jste vůbec nepochopili, jak na tom teď jsem a co potřebuji, abych se cítil lépe.

 

(zdroj: http://www.karin-jaeckel-autorin.de - Dr. Karin Jäckel, dětská psycholožka, volně přeloženo a upraveno)

 

Je-li Vaše dítě dostatečně rozumově a emocionálně vyspělé, seznámíte jej s rodinnou situací a Vámi uzavřenou dohodou, a vyslechnete si jeho názor. Dítě starší 12 let je schopno informace přijmout, porozumět jim, utvořit si na ně vlastní názor a tento následně prezentovat soudu. V souladu s judikaturou ústavního soudu je většina dětí schopna se vyjádřit ke svému budoucímu výchovnému uspořádání již po dosažení věku 10 let. Soud vždy zjišťuje názor dítěte v řízení, jehož je účastníkem, pokud je dítě schopno samostatně formulovat své názory, přičemž soud zjišťuje názor dítěte primárně jeho výslechem. Pouze ve výjimečných případech je tento bezprostřední názor dítěte nahrazen pomocí zástupce dítěte, znaleckého posudku nebo příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí.

 

Okresní soud v Teplicích

U soudu 1450/11, 416 64 Teplice

Email: podatelna@osoud.tep.justice.cz

Tel. 417 599 111

 

Materiály ke stažení:

Edukace rodiču OS Teplice (prezentace)

Rodičovský plán

Motivacni letak pro rodice

Infografika cil profil rodice po edukaci

Průvodce dítěte soudním řízením

 

Důležité odkazy:

Nezisková organizace Cochem cz

Aperio

E-learningovy program Rozchodem rodina nekončí | Aperio

ČOSIV - Trauma

ČOSIV - Archiv

Výživné – MSp (justice.cz)

roz-vod.cz

sdilenerodicovstvi.cz

Sance-dětem

Triple-p

Podcasty participační práva dětí: 
Spotify: http://spoti.fi/3U5hVo7
Apple podcasts: https://apple.co/3ECwjhF
Google Podcasts: https://bit.ly/3F05k1h

Podcasty tělesné trestání dětí:
Spotify: https://spoti.fi/3NycnAB
Apple podcasts: https://apple.co/3NxsrCS
Google podcasts: http://bit.ly/3P1tUSD