Přejít k obsahu

Městský soud v Brně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

Preventivní opatření před šířením koronaviru pro účastníky soudních řízení platné od 1.6.2020 více zde.

Obnovení provozu soudu počínaje dnem 27.4.2020 - více zde.

 

Preventivní opatření před šířením koronaviru v souvislosti s provozem stravovacího zařízení - více zde.

Městský soud v Brně - sídlo soudu

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
IČO: 00025062
DIČ: soud není plátcem DPH
Lokalita: Brno-Štýřice, jihozápadně od centra města za řekou Svratkou v oblasti mezi ulicemi Renneská, Heršpická a Polní; budova soudu je součásti Justičního areálu v Brně (JAB) tvořeného dvěma budovami, z nichž ve větší modré budově se nachází dva soudy okresní úrovně a v menší hnědé budově dvě státní zastupitelství okresní úrovně
Dopravní spojení: tramvajová linka č. 8 resp. č. 10, zastávka Vojtova
Parkování: u příjezdu k budově soudu z ulice Polní se nachází placené parkoviště; neplacené parkoviště dostupné v pracovních dnech se nachází v prostoru mezi budovou soudu a ulicí Heršpickou a je dostupné z ulice Polní podjezdem (garážovým průjezdem) pod vstupným prostranstvím situovaným mezi budovami soudů a zastupitelství
GPS souřadnice: 49.1824267N, 16.6023258E
Mapa: viz mapa zde nebo také mapa vpravo
 

Hlavní kontaktní osoby soudu: viz kontakty uvedené níže
Styk s veřejností a ostatní kontaktní osoby: viz Základní informace - Styk s veřejností
Orientační tabule (stěžejní prostory soudu a přehled oddělení soudu): viz Základní informace - Orientační tabule
Užitečné informace ze soudního řízení dostupné na internetu: viz Úřední deska
Městský soud v Brně je součástí soustavy okresních soudů ČR

Městský soud v Brně - Elektronická podatelna

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: spojovatelka (KS Brno): +420 5465 11111
Fax: +420 5465 30269
ID datové schránky: 7y7abii
E-mail: podatelna@msoud.brn.justice.cz
e-mail pro žaloby a podání ke spisovým značkám a pro správu soudu
Webové rozhraní: http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do
rozhraní pro příjem podání v elektronické podobě za využitím formulářů dostupných na daném webu, zejména pak příjem elektronických platebních rozkazů
Datové schránky: https://www.mojedatovaschranka.cz/PortalDS/
dodání dokumentů v elektronické podobě využitím webového rozhraní datových schránek
Kontaktní osoba: E-podatelna
Další informace k e-podatelně: viz Základní informace - E-podatelna

Městský soud v Brně - Infocentrum

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: pracovnice infocentra (MěS Brno) +420 5465 33333
Fax: +420 5465 76333
ID datové schránky: 7y7abii
E-mail: infocentrum@msoud.brn.justice.cz
e-mail pro dotazy související s probíhajícím resp. ukončeným řízením, objednáním úkonů (nahlížení do spisů, vyznačení doložky právní moci a pod.); nepodléhá režimu e-podatelny
Kontaktní osoba: Infocentrum
Další informace k Infocentru: viz Základní informace - Infocentrum

Městský soud v Brně - telefonní GSM brány

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: až 16 telefonních čísel ve 4 GSM branách
Fax: zde není využíván
Další informace ke GSM branám: viz Základní informace - Styk s veřejností

Kancelář předsedy Městského soudu v Brně

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: spojovatelka (KS Brno): +420 5465 11111
Fax: +420 5465 31479
ID datové schránky: 7y7abii
E-mail: msoud@msoud.brn.justice.cz
e-mail pro ostatní zprávy doručené do kanceláře předsedy soudu; nepodléhá režimu e-podatelny
Kontaktní osoba: Kancelář předsedy