Městský soud v Brně

Kontakty

Aktuálně:

 

Omezení provozu soudu z důvodu stávky dne 29.5.2024 - více viz příloha.

 

Vedení soudu upozorňuje, že v souladu s čl. II. přechodných ustanovení k zákonu č. 1/2024 Sb. lze totožnost prokázat digitálním stejnopisem průkazu u orgánu veřejné moci až od 1. 7. 2024. Do té doby tedy osoby nemohou u zdejšího soudu prokazovat svou totožnost digitálně.

 

Zasílání zpráv do datové schránky souduNaléhavé zprávy doručované do datové schránky (např. předběžná opatření, omluvy z jednání, atd.) je vhodné viditelně označit již v předmětu datové zprávy.

 

Informační centrum Městského soudu v Brně bude každý den od 11.30 hod. do 12.00 hod UZAVŘENO. Omezení se týká i telefonních hovorů.

 

Městský soud v Brně - sídlo soudu

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
IČO: 00025062
DIČ: soud není plátcem DPH
Lokalita: Brno-Štýřice, jihozápadně od centra města za řekou Svratkou v oblasti mezi ulicemi Renneská, Heršpická a Polní; budova soudu je součásti Justičního areálu v Brně (JAB) tvořeného dvěma budovami, z nichž ve větší modré budově se nachází dva soudy okresní úrovně a v menší hnědé budově dvě státní zastupitelství okresní úrovně
Dopravní spojení: tramvajová linka č. 7 a 8, zastávka Vojtova.
Parkování: neplacené parkoviště dostupné v pracovních dnech se nachází v prostoru mezi budovou soudu a ulicí Heršpickou a je dostupné z ulice Polní podjezdem (garážovým průjezdem) pod vstupním prostranstvím situovaným mezi budovami soudů a státních zastupitelství. Současně je od 9.6.2021, z ulice Polní u budovy soudu, k dispozici nový parkovací dům (placené parkoviště)
GPS souřadnice: 49.1824267N, 16.6023258E
Mapa: viz mapa zde

Hlavní kontaktní osoby soudu: viz kontakty uvedené níže
Styk s veřejností a ostatní kontaktní osoby: viz Základní informace - Styk s veřejností
Orientační tabule (stěžejní prostory soudu a přehled oddělení soudu): viz Základní informace - Orientační tabule
Užitečné informace ze soudního řízení dostupné na internetu: viz Úřední deska
Městský soud v Brně je součástí soustavy okresních soudů ČR

Městský soud v Brně - Elektronická podatelna

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: spojovatelka (KS Brno): +420 5465 11111
Fax: podatelna soudu:           +420 5465 30269
ID datové schránky:              7y7abii
E-mail:                                     podatelna@msoud.brn.justice.cz
e-mail pro žaloby a podání ke spisovým značkám a pro správu soudu
Webové rozhraní: http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do
rozhraní pro příjem podání v elektronické podobě za využitím formulářů dostupných na daném webu, zejména pak příjem elektronických platebních rozkazů
Datové schránky: https://www.mojedatovaschranka.cz/PortalDS/
dodání dokumentů v elektronické podobě využitím webového rozhraní datových schránek. Naléhavé zprávy doručované do datové schránky (např. předběžná opatření, omluvy z jednání, atd.) je vhodné viditelně označit již v předmětu datové zprávy.
Kontaktní osoba: E-podatelna
Další informace k e-podatelně: viz Základní informace - E-podatelna

Městský soud v Brně - Infocentrum

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: pracovnice infocentra (MěS Brno): +420 5465 33333
Fax:                                                            +420 5465 76333
ID datové schránky:                                 7y7abii
E-mail:                                                        infocentrum@msoud.brn.justice.cz
e-mail pro dotazy související s probíhajícím resp. ukončeným řízením, objednáním úkonů (nahlížení do spisů, vyznačení doložky právní moci a pod.); nepodléhá režimu e-podatelny
Kontaktní osoba: Infocentrum
Další informace k Infocentru: viz Základní informace - Infocentrum

Městský soud v Brně - telefonní GSM brány

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: až 16 telefonních čísel ve 4 GSM branách
Fax: zde není využíván
Další informace ke GSM branám: viz Základní informace - Styk s veřejností

Kancelář předsedy Městského soudu v Brně

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: spojovatelka (KS Brno): +420 5465 11111
Fax: kancelář předsedy:        +420 5465 31479
ID datové schránky:              7y7abii
E-mail:                                     sekretariat@msoud.brn.justice.cz
e-mail pro ostatní zprávy doručené do kanceláře předsedy soudu; nepodléhá režimu e-podatelny
Kontaktní osoba: Kancelář předsedy