Městský soud v Brně

Rozvrh práce

Rozvrhy práce a jejich změny včetně příloh naleznete na infoDesce soudu (elektronická úřední deska soudu; více k Úřední desce soudu zde), z toho pak:

 

rozvrhy práce obsahují:

  • přehled úředních hodin, přehled vedení soudu (předseda soudu a místopředsedové), popis způsobů přidělování nápadů, přehled rozhodování dle senátů, přehled podacích oddělení a oddělení centralizovaného tisku, přehled a náplň práce správy soudu

 

přílohy k rozvrhům práce obsahují:

  • Pravidla pro přidělování přísedících soudců k jednotlivým civilním věcem
  • Dosažitelnost soudců trestního úseku v mimopracovní době
  • Dosažitelnost soudců trestního úseku v pracovní době
  • Přehled pracovní pohotovosti na úseku PaNc (předběžná opatření a výkon rozhodnutí) a na úseku 72 Nc (předběžná opatření – domácí násilí)