Městský soud v Brně

Styk s veřejností

 

Návštěvy u:

předsedy soudu

místopředsedů soudu

středa:

středa:

(po objednání)

9:30 - 11:30

9:30 - 11:30

Provozní doba pro veřejnost:

Styk s veřejností

pondělí, úterý, čtvrtek:

středa:

pátek:

8:00 - 15:30

8:00 - 16:30

8:00 - 14:30

Podatelna

pondělí, úterý, čtvrtek:

středa:

pátek:

8:00 - 15:30

8:00 - 16:30

8:00 - 14:30

Pokladna

pondělí, úterý, čtvrtek:

středa:

pátek:

9:00 - 11:30, 12:30 - 15:30

9:00 - 11:30, 12:30 - 16:30

9:00 - 11:30, 12:30 - 14:30

Informační centrum

pondělí, úterý, čtvrtek:

středa:

pátek:

8:00 - 15:30

8:00 - 16:30

8:00 - 14:30

telefonní hovory vyřizuje infocentrum denně již od 7:30 hod

Kontakty:

Budova justičního areálu v Brně

všechny úseky soudu

Polní 994 / 39

608 01 Brno

spojovatelka – KS Brno

5465 11111

Informační centrum

5465 33333

fax – podatelna

fax – kancelář předsedy soudu

5465 30269

5465 31479

fax – Informační centrum

5465 76333

fax – detenční

5465 76301

Elektronická podatelna – e-mail

(příjem elektronických podání zaslaných e-mailem)

podatelna@msoud.brn.justice.cz

příjem elektronických datových zpráv zaslaných soudu elektronicky e-mailem, a to pro žaloby a podání ke spisovým značkám a pro správu soudu;

podrobnější informace k elektronické podatelně soudu jsou na jiném místě

Informační centrum – e-mail

infocentrum@msoud.brn.justice.cz

e-mail pro dotazy související s probíhajícím resp. ukončeným řízením, objednáním úkonů (nahlížení do spisů, vyznačení doložky právní moci a pod.); nepodléhá režimu elektronické podatelny

Kancelář předsedy soudu – e-mail

sekretariat@msoud.brn.justice.cz

e-mail pro ostatní zprávy doručené do kanceláře předsedy soudu; nepodléhá režimu elektronické podatelny

Elektronická podatelna – web (ePodatelna)

(příjem elektronických podání zaslaných přes centrální webové rozhraní justice)

https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

pro příjem podání v elektronické podobě využitím formulářů dostupných na daném webu, například pro příjem elektronických platebních rozkazů apod.;

podrobnější informace k elektronické podatelně soudu jsou na jiném místě

Elektronická podatelna - datové schránky

(dodání dokumentů v elektronické podobě využitím webového rozhraní datových schránek)

centrální webová adresa:

https://www.datoveschranky.info/

https://www.mojedatovaschranka.cz/PortalDS/

ID datové schránky Městského soudu v Brně:

7y7abii

podrobnější informace k elektronické podatelně soudu jsou na jiném místě

Správa soudu:

Ředitelka správy soudu

dv. č. 143, první patro vzadu vlevo

Finanční účtárna

dv. č. 128, první patro vlevo

Účtárna vymáhání

dv. č. 024, přízemí, dostupné z atria vlevo

dv. č. 343, třetí patro vzadu

dv. č. 443, 446, čtvrté patro vzadu

Personální oddělení

dv. č. 127 a 131, první patro vlevo

Mzdová účtárna

dv. č. 130 a 128, první patro vlevo

Písemné stížnosti a žádosti o Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.:

Podatelna MěS v Brně

dv. č. 026, přízemí, dostupné z atria vlevo

Vyřizují místopředsedové:

Mgr. Milan Jakubíček

místopředseda soudu,

dohled nad senáty – viz rozvrh práce

dv. č. 140,  první patro vzadu vlevo

JUDr. Zdeněk Sýs

místopředseda soudu,

dohled nad senáty – viz rozvrh práce

dv. č. 139,  první patro vzadu vlevo

Mgr. Bc. Veronika Doleželová

místopředsedkyně soudu,

dohled nad senáty – viz rozvrh práce

dv. č. 135,  první patro vzadu vlevo

JUDr. Lidmila Adlerová

místopředsedkyně soudu,

dohled nad senáty – viz rozvrh práce

dv. č. 144,  první patro vzadu vlevo

Kde hledat:

Podatelna

dv. č. 026, přízemí, dostupné z atria vlevo

Pokladna

dv. č. 025, přízemí, dostupné z atria vlevo

Informační centrum

dv. č. 021, přízemí, dostupné z atria vlevo

Úřední deska soudu

atrium budovy soudů po jeho levé straně ve směru od hlavního vchodu

jedná se o digitální úřední desku, na kterou se elektronicky přenáší (zrcadlí) obsah elektronické úřední desky soudu (infoDesky); digitální úřední deska soudu je sestavená ze čtyř elektronických modulů a nahrazuje listinnou podobu klasické úřední desky soudu; obsah digitální úřední desky je modulově uspořádán podle agend a časově setříděn od nejnovějších dokumentů (od nově vyvěšených dokumentů) po nejstarší dokumenty (po dokumenty vyvěšené v minulých dnech, měsících resp. létech); dokumenty mají podobu otevřených listů formátu listinných dokumentů (A4) a lze se mezi nimi pohybovat (rolovat) šipkami (tlačítky) vpravo a vlevo

Výpis plánovaných jednání soudu v jednacích síních na daný den

atrium budovy soudů po jeho levé straně ve směru od hlavního vchodu nad digitální úřední deskou soudu

jedná se o elektronické monitory, na které se výpis plánovaných jednání na daný den zobrazuje cyklicky od prvního do posledního jednání v daném dni; celkem se výpis zobrazuje na dvou monitorech, na kterých je tento obsahově uspořádán podle jednacích síní soudu

Podrobný přehled oddělení soudu

viz Základní informace - Orientační tabule

Webové služby:

Webové stránky soudu

původní:

https://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=119&j=129&k=1268

nové:

https://justice.cz/web/mestsky-soud-v-brne

Webové stránky justice

původní:

https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

nové:

https://justice.cz/

Elektronická úřední deska justice / soudu (infoDeska)

úvodní stránka:

https://infodeska.justice.cz/

infoDeska představuje elektronickou podobu listinného obsahu klasické úřední desky umístněné v budově soudu

elektronická úřední deska soudu:

https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=207020

obsah elektronické úřední desky soudu (infoDesky) se elektronicky přenáší (zrcadlí) taky na digitální úřední desku (více viz výše)

Informace o průběhu soudního řízení (infoSoud)

http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp

přehled událostí, které nastaly v průběhu soudního řízení ve formě přehledné tabulky a podrobného zobrazení

Informace o nařízených jednáních soudu (infoJednani)

http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

přehled nařízených jednání v jednacích síních soudů zobrazených podle jednací místnosti a data

Ověřování dokumentů (infoDokument)

https://infodokument.justice.cz/

ověřování dokumentů elektronických platebních rozkazů vedených v rejstříku EPR, EC nebo EMC vydaných soudem a doručených příjemcům

Statistika a výkaznictví (infoData)

https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html

dokumenty výkazů soudů a státních zastupitelství, statistické ročenky apod.

 

GSM brány pro odchozí hovory ze soudu:

S účinností od 22. 2. 2017 nasadil Krajský soud v Brně, pro brněnské justiční složky v jeho působnosti, GSM brány za účelem výrazného snížení nákladů za telefonování u odchozích hovorů ze soudu. V GSM branách je celkem 16ks SIM karet. GSM brány jsou nakonfigurovány tak, aby si po dobu 24 hodin uchovávaly seznam uskutečněných hovorů (seznam odchozích hovorů ze soudu, tj. seznam volajících), a to jak hovorů úspěšných, tak neúspěšných. Účastníci tak mají možnost zavolat zpět na soud na dané číslo SIM karty, ze kterého jim bylo naposledy voláno, a dovolat se tak na konkrétního pracovníka soudu, se kterým naposledy hovořili, případně který se jim nedovolal jako poslední (tedy platí, že bylo-li danému účastníkovi voláno ze soudu z dané SIM karty vícekrát, systém si pamatuje pouze posledního volajícího). Podmínkou je, že účastník musí zavolat zpět z toho čísla, na které mu bylo voláno. Nelze si tak např. opsat číslo z mobilu a zavolat z pevné linky.

 

Seznam telefonních čísel SIM karet v GSM branách:

 

GSM-01

+420 601 102 397

+420 601 102 398

+420 601 102 399

+420 601 102 370

 

GSM-02

+420 720 987 472

+420 720 987 473

+420 727 941 325

+420 727 941 336

 

GSM-03

+420 727 941 345

+420 727 941 348

+420 727 941 376

+420 727 941 416

 

GSM-04

+420 727 941 425

+420 727 941 438

+420 727 941 490

+420 727 941 782