Městský soud v Brně

Úřední deska

 

Internetová úřední deska - infoDeska

 

Městský soud v Brně - elektronická úřední deska soudu k nahlížení zde (infoDeska)

 

na elektronické úřední desce (na infoDesce) se vyvěšují, na nezbytně nutnou dobu, dokumenty určené ke zveřejnění:

  • v souladu s právními předpisy v souvislosti s probíhajícími jednáními soudu, a to agendy Dědická, Exekuční, Občanskoprávní, Opatrovnická, Platební rozkazy, Trestní, Výkon rozhodnutí a exekuce
  • resp. v souvislosti s potřebami a činností správy soudu, a to Informace podle zák. 106/1999 Sb., Správa soudu, Všeobecné informace; v rámci dokumentů zde uveřejněných se zde uveřejňují taky Rozvrhy práce a jejich změny včetně příloh;

 

zveřejněné dokumenty lze na infoDesce třídit podle "Skupiny podle agendy"; základní dokumenty správy soudu naleznete duplicitně taky v Základních informacích

 

Úřední deska v prostorách soudu

 

obsah elektronické úřední desky soudu (infoDesky) se elektronicky přenáší (zrcadlí) taky na digitální úřední desku soudu; digitální úřední deska soudu je sestavená ze čtyř elektronických modulů a nahrazuje listinnou podobu klasické úřední desky soudu; obsah digitální úřední desky je modulově uspořádán podle agend a časově setříděn od nejnovějších dokumentů (od nově vyvěšených dokumentů) po nejstarší dokumenty (po dokumenty vyvěšené v minulých dnech, měsících resp. létech); dokumenty mají podobu otevřených listů formátu listinných dokumentů (A4) a lze se mezi nimi pohybovat (rolovat) šipkami (tlačítky) vpravo a vlevo

 

Doplňující informace k prostorám soudu

 

v budově soudů justičního areálu v Brně (JAB) se nachází dva okresní soudy, a to Městský soud v Brně a Okresní soud Brno-venkov; v atriu budovy soudů jsou informační panely, informační centrum, pokladna a podatelna náležící Městskému soudu v Brně umístěny po jeho levé straně ve směru od hlavního vchodu (obdobně pro Okresní soud Brno-venkov jsou dané prostory umístěny po jeho pravé straně ve směru od hlavního vchodu); z hlediska ulehčení orientace veřejnosti v prostorách budovy soudů jsou prostory a zařízení rozlišeny barevně - Městský soud v Brně má modré provedení značení prostor a zařízení, Okresní soud Brno-venkov má červené provedení značení prostor a zařízení

 

nad digitální úřední deskou soudu v atriu budovy soudů se nachází monitory s elektronickým výpisem plánovaných jednání soudu v jednacích síních soudu naplánovaných na daný den; výpis plánovaných jednání na daný den se zobrazuje cyklicky od prvního do posledního jednání v daném dni; celkem se výpis zobrazuje na dvou monitorech, na kterých je tento obsahově uspořádán podle jednacích síní soudu

 

digitální úřední desky soudů a monitory s elektronickým výpisem plánovaných jednání soudu náležící Městskému soudu v Brně jsou v budově soudů umístěny po levé straně atria (obdobně pro Okresní soud Brno - venkov jsou umístěny po pravé straně atria)

 

 

Další internetové zdroje (e-justice)

 

Informace o průběhu soudního řízení (infoSoud)

přehled událostí, které nastaly v průběhu řízení ve formě přehledné tabulky a podrobného zobrazení

 

Informace o nařízených jednáních soudu (infoJednani)

přehled nařízených jednání v jednacích síních soudů zobrazených podle jednací místnosti a data

 

Ověřování dokumentů vydaných soudem (infoDokument)

ověřování dokumentů elektronických platebních rozkazů vedených v rejstříku EPR, EC nebo EMC vydaných soudem a doručených příjemcům

 

Statistika a výkaznictví (infoData)

dokumenty výkazů soudů a státních zastupitelství, statistické ročenky apod.

 

odkazy na ostatní užitečné informace naleznete v Základních informacích - Styk s veřejností