Městský soud v Brně

Různé

V souvislosti se zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů (zákon o mediaci) ve spojení s vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora je na stránkách Ministerstva spravedlnosti spuštěn od června 2023 samostatný webový portál pro mediaci https://mediace.justice.cz/.