Městský soud v Brně

Orientační tabule

 

 

Justiční areál v Brně (JAB), který byl uveden do provozu v roce 2009, se nachází mezi ulicemi Renneská, Heršpická a Polní na adrese Polní 39 u řeky Svratky; pro informaci - č. orientační je 39, č. popisné je 994. Stavebně ho tvoří dvě budovy: 

  • větší budova (budova soudů) s fasádou vyvedenou v modrých barvách, ve které sídlí Městský soud v Brně a Okresní soud Brno-venkov,
  • menší budova (budova státních zastupitelství) s fasádou vyvedenou v hnědých barvách, ve které sídlí Městské státní zastupitelství v Brně a Okresní státní zastupitelství Brno-venkov.

 

Po vstupu do větší z budov se ocitnete ve velkém atriu, ze kterého se můžete vydat do jednotlivých jednacích síní podle orientačních  tabulí nacházejících se v atriu a na patrech.

 

V atriu budovy soudů jsou informační panely a kanceláře informačního centra, pokladny a podatelny náležící Městskému soudu v Brně umístěny po jeho levé straně ve směru od hlavního vchodu (obdobně pro Okresní soud Brno-venkov jsou dané prostory umístěny po jeho pravé straně ve směru od hlavního vchodu). Z hlediska ulehčení orientace veřejnosti v prostorách budovy soudů jsou prostory a zařízení rozlišeny barevně - Městský soud v Brně má modré provedení značení prostor a zařízení, Okresní soud Brno-venkov má červené provedení značení prostor a zařízení.

 

Uvnitř atria se nachází dvě věže, věž vyvedená v modrých barvách přináleží Městskému soudu v Brně a obsahuje všechny jednací síně trestního úseku městského soudu; věž vyvedená v červených barvách přináleží Okresnímu soudu Brno-venkov a obsahuje veškeré jednací síně okresního soudu.

 

Jednací síně ostatních úseků (civilního, exekučního, opatrovnického, ...) Městského soudu v Brně se nachází na patrech po vnitřním obvodu atria, z pohledu od vstupního vchodu pak v přední a zadní části budovy na jednotlivých patrech.

 

Aukční síň Městského soudu v Brně se nachází v suterénu modré věže.

 

Jednací síně jsou dostupné z veřejně přístupných částí použitím odpovídajících schodišť, eskalátorů nebo výtahů.

 

Kanceláře jednotlivých oddělení městského soudu se nachází na jednotlivých patrech po vnějším obvodu atria, z pohledu od vstupního vchodu nalevo od vstupního vchodu (na patrech pak v přední části budovy), po levé straně atria a po zadní straně atria; po pravé straně atria jsou kanceláře okresního soudu. Některé kanceláře jsou dostupné z veřejné části, ostatní pak z neveřejné části (do nich je vstup pouze na vyžádání využitím interkomu na chodbách).

 

Číslování dveří jednotlivých kanceláří a jednacích síní na přízemí začíná nulou, např. infocentrum má číslo dveří 021, pokladna má číslo dveří 025, podatelna má číslo dveří 026, číslování kanceláří na prvním patře začíná jedničkou, např. 101, 102, 103, ...., na druhém patře pak dvojkou, např. 201, 202, 203, ..., na pátém patře pak pětkou, např. 501, 502, 503, ....  Číslování kanceláří na přízemí / na patře začíná u hlavního vchodu / nad hlavním vchodem a postupuje ve směru hodinových ručiček.

 

Přehled oddělení soudu a čísla dveří naleznete zde v Orientační tabuli Městského soudu v Brně.

 

Telefon na oddělení má formát 5465 3xxx1, kde xxx je číslo dveří daného oddělení (kanceláře) z Orientační tabule jednotlivých oddělení Městského soudu v Brně; základní kontakt ze soudem představuje podatelna soudu resp. informační centrum – jednotlivá oddělení soudu kontaktujte pouze ve výjimečných případech.

 

Jednací síně mají kromě klasického číslování dveří (viz. výše) navíc své samostatné číslování od 1 do 62. Pro dostupnost jednacích síní platí:

 

Číslo jednací síně

Patro

Umístění při pohledu od vchodu

Dostupnost z eskalátorů v přední části atria

Dostupnost z výtahů u modré věže

Dostupnost ze schodiště / výtahů v zadní části atria

1, 2

přízemí

modrá věž

přízemí – dostupnost z atria

5, 6

první patro

modrá věž

ANO

ANO

NE

9, 10, 11, 12, 13

přední část

ANO

ANO

NE

14, 15

druhé patro

modrá věž

ANO

ANO

NE

18, 19, 20, 21, 22

přední část

ANO

ANO

NE

23, 24, 25, 26

zadní část

NE

NE

ANO

27, 28

třetí patro

modrá věž

ANO

ANO

NE

31, 32, 33, 34, 35

přední část

ANO

ANO

NE

36, 37, 38, 39

zadní část

NE

NE

ANO

40, 41

čtvrté patro

modrá věž

ANO

ANO

NE

44, 45, 46, 47, 48

přední část

ANO

ANO

NE

49, 50, 51, 52

zadní část

NE

NE

ANO

53, 54

páté patro

modrá věž

ANO

ANO

NE

57, 58, 59, 60

přední část

ANO

ANO

NE

61, 62

zadní část

NE

NE

ANO

 

Na volně přístupném vnějším vstupním prostranství mezi budovami se nachází pěší klidová zóna.

 

Parkování veřejnosti je možné po odbočení k areálu z ulice Polní - u příjezdu k budově soudu z ulice Polní se nachází placené parkoviště; neplacené parkoviště dostupné v pracovních dnech se nachází v prostoru mezi budovou soudu a ulicí Heršpickou a je dostupné z ulice Polní podjezdem (garážovým průjezdem) pod vstupným prostranstvím situovaným mezi budovami soudů a zastupitelství.