Městský soud v Brně

Elektronická podatelna soudu dle zákona č. 297/2016 Sb.

 

Podání nebo informace vztahující se ke správě soudu je možné zasílat soudu v listinné (analogové) podobě zasláním na poštovní doručovací adresu soudu resp. osobně doručením na pracoviště podatelny soudu, nebo elektronicky (digitálně) zasláním na elektronické adresy elektronické podatelny resp. po domluvě taky na technickém nosiči dat. Listinná i elektronická podoba podání je rovnocenná. Požadavky na náležitosti podání, včetně požadavků na podpis podání vyplývají z platných právních předpisů. Obdobně to platí pro požadavky kladené na technickou stránku elektronických podání, resp. pro požadavky kladené na činnost elektronické podatelny. Pro bezproblémové zpracování elektronických podání je žádoucí dodržovat specifikovaná doporučení.

 

Prostřednictvím elektronických datových zpráv a do nich vložených dokumentů (elektronická, neboli digitální podoba dokumentů) je možné zasílat soudu podání nebo informace vztahující se ke správě soudu v elektronické podobě a jejich přílohy. Elektronické datové zprávy lze soudu zasílat využitím veřejné datové sítě (internet), a to e-mailem, prostřednictvím datových schránek, webovou aplikací ePodatelna či prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře (ručně nebo automatizovaně s využitím klientské internetové aplikace). Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné soudu zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání elektronických datových zpráv na technických nosičích dat a dokumentů v analogové (listinné) podobě:

Adresa:

Městský soud v Brně
podatelna soudu
Polní 39
608 01 Brno

Kancelář:

dv. 026 – přízemí vlevo

Telefonní spojení:

5465 30281

 

Úřední hodiny podatelny soudu:

pondělí, úterý, čtvrtek:

8:00 – 15:30

středa:

8:00 – 16:30

pátek:

8:00 – 14:30

 

Podrobné informace o příjmu podání v elektronické podatelně soudu naleznete zde

informace k provozu elektronické podatelny v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (tzv. ZSVDET, jinak taky adaptační zákon k eIDAS), vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a dalšími zákony naleznete pod odkazem výše