Okresní soud v Trutnově

Formuláře

Exekuční:

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy povinného pro výživné – je nutné znát zaměstnavatele povinného

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu povinného pro dlužné výživné – je nutné znát číslo účtu povinného

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného pro dlužné výživné

Pokud neznáte zaměstnavatele povinného, jeho bankovní účet nebo povinný nemá žádný postižitelný movitý majetek, můžete podat Návrh na nařízení exekuce u soudního exekutora

 

Občanskoprávní:

Návrh na rozvod manželství bez dohody

 

Opatrovnické:

Pokyny pro vyplnění návrhu na osvojení manželem rodiče

Pokyny pro vyplnění návrhu ve věci péče soudu o nezletilé

Tiskopis - Návrh na úpravu styku

Tiskopis - Návrh na změnu příjmení nezletilého

Tiskopis - Péče a výživa nezletilého

Tiskopis - Návrh na změnu péče a výživy nezletilého

Tiskopis - Návrh na snížení nebo zvýšení výživného

Tiskopis - Osvojení nezletilého

Tiskopis - Roční zpráva opatrovníka opatrovance omezeného ve svéprávnosti

Tiskopis - Roční zpráva opatrovníka opatrovance, který není omezen ve svéprávnosti

Tiskopis - Návrh na omezení svéprávnosti

Tiskopis - Návrh na omezení svéprávnosti - k doplnění na PC

Tiskopis - Návrh na omezení svéprávnosti - vyplněný příklad

Tiskopis - Souhlas osoby se jmenováním opatrovníkem

Tiskopis - Souhlas osoby se jmenováním opatrovníkem pro řízení

Tiskopis - Souhlas osoby se jmenováním opatrovníkem do budoucna

 

Trestní:

Žádost o odklad výkonu trestu odnětí svobody nepřevyšujícího jeden rok podle § 323 tr. řádu (z jiných než zdravotních důvodů)

Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti – řízení motorových vozidel

Žádost o povolení splátek peněžitého trestu

Žádost o zahlazení odsouzení

 

Dědické:

Dodatečné projednání dědictví