Okresní soud Brno venkov

Základní informace

    Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

S účinností od 1. 10. 2019 jsou řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vedena způsobem inspirovaným tzv. Cochemskou praxí. Od 17. 2. 2022 se mohou rodiče přihlašovat přes webové stránky soudu na Skupinové edukace.

 

Vnitřní oznamovací systém

Okresní soud Brno-venkov zavedl Vnitřní oznamovací systém v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Informace budou poskytnuty na telefonním čísle 546 541 609 nebo na e-mailové adrese: oznameni@osoud.brnv.justice.cz

 

Poučení pro osoby vstupující do budovy Okresního soudu Brno-venkov

 

Bezbariérový přístup

 

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

 

Okresní soud Brno-venkov

působnost soudu, základní předpisy pro jednání a rozhodování soudu

 

Okresní soud Brno-venov Organizační schéma

 

Bankovní spojení Okresního soudu Brno - venkov

 

Informační centrum Okresního soudu Brno - venkov

základní informace k informačnímu centru Okresního soudu Brno - venkov, činnost informačního centra - poskytování informací k probíhajícím řízením, nahlížení do spisů, vyznačování doložek právní moci, způsob a lhůty pro vyřízení

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím u Okresního soudu Brno - venkov

 

Interní protikorupční program Okresního soudu Brno - venkov

protikorupční telefonní linka a e-mail, protikorupční program, etický kodex soudců a zaměstnanců soudu, profesní životopisy funkcionářů soudu

 

Styk s veřejností

vše na jednom místě – provozní doba (úřední hodiny), osobní jednání se zástupci soudu, základní kontakty, stížnosti a související lokace pracovišť vyřizujících stížnosti, lokace základních kontaktních míst pro veřejnost, přehled dostupných webových služeb včetně úředních desek, GSM brány pro odchozí volání ze soudů

 

GDPR - Základní informace pro subjekty osobních údajů

základní informace pro subjekty osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 

GDPR - Zveřejnění požadovaných informací ke kamerovému sledování