Okresní soud Brno venkov

Skupinové edukace

                                                                            

 

Za účelem ochrany práv dětí soud zajistil rodičům možnost, aby před soudním jednáním absolvovali skupinovou edukaci.

Skupinová edukace je jednorázové setkání rodičů s odborně vyškoleným pracovníkem Mediačního a edukačního centra, na kterém jsou rodičům sděleny důležité informace, jak efektivně a s co nejmenším negativním dopadem na jejich dítě zvládnout a vyřešit situaci rozpadu vztahu rodičů. Rodiče na skupinové edukaci budou seznámeni s vlivem rozpadu jejich vztahu na chod rodiny a budou podrobně informováni o možných řešeních situace. Budou rovněž informováni o průběhu soudního řízení.

Skupinovou edukaci mohou rodiče absolvovat každý zvlášť (není nutná společná účast obou rodičů).

Skupinové edukace probíhají v prostorách Justičního areálu Brno, Polní 39, Brno, dv. č. 285/2. patro, v těchto termínech:

  • v každém lichém kalendářním týdnu ve čtvrtek od 14:00 hodin
  • v každém sudém kalendářním týdnu v pátek od 10:00 hodin

 

Na jednotlivé termíny je nutno se předem objednat prostřednictvím tohoto formuláře:

 

Vyplnit formulář

 

Skupinová edukace trvá cca 90 minut.

Po absolvování Skupinové edukace bude rodičům vystaven Certifikát o absolvování skupinové edukace, který rodiče předloží soudu při řízení ve věcech péče o nezletilé. 

Pokud rodiče nemohou absolvovat skupinovou edukaci, mají možnost využít individuální edukace nebo poradenství u poskytovatelů odborné pomoci (dále jen „POP").