Okresní soud Brno venkov

Bankovní spojení

Bankovní spojení Okresního soudu Brno-venkov

 

19-828641/0710

 • náklady řízení (znalečné, svědečné)
 • náklady advokáta
 • náklady trestního řízení

 

3703-828641/0710

 • soudní poplatky

 

3762-828641/0710     

 • peněžité tresty
 • pokuty

 

6015-828641/0710

 • zálohy na soudní řízení
 • majetkové záruky
 • jistoty
 • narovnání
 • soudní úschovy
 • finanční prostředky z výkonu rozhodnutí
 • majetková trestní sankce

 

Ke každé platbě je nutno uvádět variabilní symbol kvůli správné identifikaci platby (není-li uveden ve výzvě soudu k zaplacení, dotázat se telefonicky na účtárně Okresního soudu Brno-venkov – tel. 546 545 531, 546 540 491).