Okresní soud Brno venkov

Poučení pro osoby vstupující do budovy Okresního soudu Brno-venkov

 

Osoby vstupující do budovy Okresního soudu Brno-venkov včetně advokátů, notářů a soudních exekutorů jsou povinni podrobit se osobní prohlídce.

 

Je zakázáno cizím osobám (s výjimkou příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže ve službě) vnášet do budovy soudu zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty.