Okresní soud Brno venkov

Informační centrum

Dne 01.12.2008 byl zahájen provoz informačního centra Okresního soudu Brno - venkov  pro agendu občanskoprávní (C, Ro), opatrovnickou a rodinnou (P, Nc). Informační centrum je umístěno v přízemí budovy Okresního soudu Brno - venkov, Polní 39 - kancelář č. 056 a kancelář č. 057.

 

V jednotlivých kancelářích již informace poskytovány nejsou a nahlížení do spisů v nich není možné!!!

 

Úkolem pracoviště je

-         zajistit komunikaci s účastníky soudního řízení a veřejností

-         podávání informací o stavu jednání

-         zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby

-         pořizování kopií ze soudních spisů

-         vyznačování doložek  právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí krajského soudu

 

Úřední hodiny:

Pondělí, Úterý, Čtvrtek 

8.00 - 11.30 12.30 - 15.30

Středa 

8.00 - 11.30 12.30 - 16.30

Pátek

8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

 

Kontakty        - tel.:      546 540 561, 546 540 571

             Pro nahlížení do spisu je lépe se předem objednat telefonicky na uvedeném čísle nebo prostřednictví uvedené e-mailové adresy.

 

V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.


Informace jsou poskytovány po celou dobu úředních hodin informačního střediska. Poslední účastník je přijímán 15 min. před skončením úředních hodin informačního centra a proto svůj příchod prosím přizpůsobte časové náročnosti Vámi požadované služby.
          

Informační centrum nepodává všeobecné informace. Informační centrum poskytuje informace pouze o projednávaných sporech.

 

Objekt je střežen kamerovým systémem.