Okresní soud Brno venkov

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

                                                                             

                                                                    

 

Vážení rodiče,

 

dobře zvažte, zda je skutečně nutné se rozejít, nebo zda lze odstranit příčiny Vaší nespokojenosti ve stávajícím partnerském vztahu.

 Ucelená fungující rodina je tím nejlepším prostředím pro Vaše dítě a pro jeho zdárný vývoj.

O dopadech rozchodu rodičů na dítě a o možnostech řešení situace se více dozvíte na SKUPINOVÉ EDUKACI.

Soud doporučuje rodičům absolvovat skupinovou edukaci před prvním soudním jednáním ve věci péče o jejich nezletilé dítě.

Pokud řešíte problémy v partnerském vztahu nebo s výchovou dítěte, nemusíte na to být sami. NEBOJTE SE ŘÍCT SI O POMOC.

Za účelem pomoci rodičům soud spolupracuje se spádovými orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD")poskytovateli odborné pomoci (dále jen „POP"), tj. s odborníky na vztahové a rodinné záležitosti z řad psychologů, mediátorů a terapeutů.

Hledat pomoc při potížích v partnerském vztahu není známkou slabosti, ale odpovědného přístupu k řešení složité situace. Můžete se obrátit na poskytovatele odborné pomoci (POP), jejichž pomoc je bezplatná.

Pamatujte na to, že dítě má právo na oba rodiče a rozchodem rodičů nechce ztratit ani jednoho z nich.

Buďte si vědomi toho, že i když se s druhým rodičem rozejdete, oba navždy zůstanete rodiči svých dětí. VAŠE DÍTĚ VÁS OBA POTŘEBUJE. Oběma Vám náleží rodičovská odpovědnost, která zahrnuje nejen práva, ale především povinnosti pečovat o Vaše dítě, jednat v jeho nejlepším zájmu a provést ho dětstvím až do dospělosti.

Vaše dítě bude prospívat, pokud nebude přetrvávat konflikt mezi Vámi. Proto je tak žádoucí, abyste záležitosti svého dítěte řešili vzájemnou DOHODOU, kterou oba budete ctít a dodržovat.

Nelze-li dohody dosáhnout a ve věci rozhodne soud, vychází ze skutečnosti, že naprostá většina rodičů je schopna pečovat o své dítě (má tzv. rodičovské kompetence).

Úroveň rodičovských kompetencí každého rodiče soud hodnotí podle:

  • ochoty a schopnosti respektovat druhého rodiče v rodičovské roli
  • aktivního zapojení se do hledání společné dohody

(dobrovolná, aktivní účast na odborné pomoci, mediaci, skupinové edukaci aj.)

  • schopnosti chránit dítě před konfliktem rodičů
  • schopnosti respektovat a zohledňovat přání dítěte způsobem odpovídajícím jeho věku

 

 

Skupinové edukace

Cochemská praxe u Okresního soudu Brno-venkov

Průběh řízení ve věcech péče soudu o nezletilé děti od 1. 10. 2019

Schéma průběhu řízení

Průvodce soudním řízením - leták

Vzor – společný návrh rodičů na schválení dohody

Vzor – návrh jednoho z rodičů na schválení dohody

Spolupracující orgány sociálně-právní ochrany dětí OSPOD

Spolupracující poskytovatelé odborné pomoci POP

20 proseb dítěte