Sbírka instrukcí a sdělení

popis.Text  

 

2000

částka 1/2000 SIS částka 2/2000 SIS rejstřík 2000 SIS 

2001

částka 1/2001 SIS částka 2/2001 SIS částka 3/2001 SIS částka 4/2001 SIS částka 5/2001 SIS částka 6/2001 SIS částka 7/2001 SIS rejstřík 2001 SIS 

2002

částka 1/2002 SIS částka 2/2002 SIS částka 3/2002 SIS částka 4/2002 SIS částka 5/2002 SIS částka 6/2002 SIS rejstřík 2002 SIS

2003

částka 1/2003 SIS částka 2/2003 SIS částka 3/2003 SIS částka 4/2003 SIS rejstřík 2003 SIS

2004

částka 1/2004 SIS částka 2/2004 SIS částka 3/2004 SIS částka 4/2004 SIS částka 5/2004 SIS částka 6a/2004 SIS částka 6b/2004 SIS částka 7/2004 SIS rejstřík 2004 SIS

2005

částka 1/2005 SIS částka 2/2005 SIS částka 3/2005 SIS částka 4/2005 SIS rejstřík 2005 SIS

2006

částka 1/2006 SIS částka 2/2006 SIS částka 3/2006 SIS částka 4/2006 SIS rejstřík 2006 SIS 

2007

částka 1/2007 SIS částka 2/2007 SIS částka 3/2007 SIS částka 4/2007 SIS částka 5/2007 SIS částka 6/2007 SIS částka 7/2007 SIS částka 8/2007 SIS částka 9a/2007 SIS částka 9b/2007 SIS částka 9c/2007 SIS částka 10/2007 SIS rejstřík 2007 SIS 

2008

částka 1/2008 SIS částka 2/2008 SIS částka 3/2008 SIS částka 3a/2008 SIS částka 4/2008 SIS částka 5/2008 SIS částka 6/2008 SIS rejstřík 2008 SIS  

2009

částka 1/2009 SIS částka 2/2009 SIS částka 3/2009 SIS částka 4/2009 SIS částka 5/2009 SIS částka 6/2009 SIS částka 7/2009 SIS rejstřík 2009 SIS  

2010

částka 1/2010 SIS  částka 2/2010 SIS částka 3/2010 SIS částka 4/2010 SIS částka 5/2010 SIS částka 5a/2010 SIS částka 5b/2010 SIS částka 5c/2010 SIS rejstřík 2010 SIS  

2011

částka 1/2011 SIS částka 2/2011 SIS částka 3/2011 SIS částka 3a/2011 SIS částka 4/2011 SIS částka 5/2011 SIS částka 6/2011 SIS částka 7/2011 SIS částka 8/2011 SIS rejstřík 2011 SIS 

2012

částka 1/2012 SIS částka 2/2012 SIS částka 3/2012 SIS rejstřík 2012 SIS  

2013

částka 1/2013 SIS částka 2/2013 SIS částka 3/2013 SIS částka 4/2013 SIS rejstřík 2013 SIS

2014

částka 1/2014 SIS částka 2/2014 SIS částka 3/2014 SIS částka 4/2014 SIS částka 5/2014 SIS částka 6/2014 SIS částka 7/2014 SIS částka 8/2014 SIS rejstřík 2014 SIS

2015

částka 1/2015 SIS rejstřík 2015 SIS

2016

částka 1/2016 SIS částka 2/2016 SIS

2017

Nově zveřejněné instrukce naleznete v rubrice  Rejstřík instrukcí

Věcný přehled platných instrukcí publikovaných ve Sbírce instrukcí a sdělení – stav k 31. 12. 2010

Přehled platných instrukcí a sdělení publikovaných ve Sbírce instrukcí a sdělení – stav k 31. 12. 2016

Přehled platných instrukcí a sdělení MSp – stav k 31. 12. 2017

Přehled platných instrukcí a sdělení MSp – stav k 31. 12. 2018

Přehled platných instrukcí a sdělení MSp – stav k 31. 12. 2019

Přehled platných instrukcí a sdělení MSp – stav k 31. 12. 2020

Přehled platných instrukcí a sdělení MSp – stav k 31. 12. 2021

Přehled platných instrukcí a sdělení MSp – stav k 31. 12. 2022

Přehled platných instrukcí a sdělení MSp – stav k 31. 5. 2023

 _______________________________________________________________________________________

Vydavatel: Ministerstvo spravedlnosti ČR - Vychází: podle potřeby pro vnitřní potřebu justice - Redakce: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 - telefon: 221 997 381 - e-mail: sis@msp.justice.cz - Administrace, objednávky: NVD, Na průhonu 19/653, Praha 8, e-mail: nvd@atlas.cz - Tisk : Vězeňská služba VStisk Praha - Pankrác - Distribuce: V.R.V. s.r.o. (ZPS), provoz Petýrkova 1950, Praha 11