Civilní legislativu

Přípravu návrhů právních předpisů v oblasti civilní legislativy mají na Ministerstvu spravedlnosti na starosti dvě oddělení – oddělení civilního práva hmotného a oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. V uplynulém období z jejich činnosti vzešly významné legislativní návrhy, jakými byla kupříkladu velká novela zákona o obchodních korporacích. Z aktuálních priorit v oblasti civilní legislativy lze jmenovat například návrh zákona o hromadném řízení.