Kodex správy a řízení společností ČR 2018

Nový Kodex správy a řízení společností ČR 2018 (Czech Corporate Governance Code 2018), jenž byl slavnostně inaugurován 26. září 2018, nahrazuje původní Kodex správy a řízení společností z roku 2004 (vydaný Komisí pro cenné papíry, jehož autorem byl zesnulý Tomáš Ježek), který již zdaleka neodpovídá aktuálnímu stavu v české ekonomice, legislativě ani skutečné praxi. Kodex vychází z revidovaných Principů správy a řízení společností vydaných OECD v roce 2015 (G20/OECD Principles of Corporate Governance), nicméně je zasazen do českého právního prostředí a respektuje i bankovní regulace.

Cílem Kodexu je přinést standardy a osvědčené postupy v duchu transparentnosti, odpovědnosti a dlouhodobé perspektivy společností. Tyto atributy, které vytvářejí účinný rámec správy a řízení společností prostřednictvím srovnatelné kvality a jednotných principů, přispívají v dlouhodobém horizontu k většímu růstu hodnoty společností, jejich konkurenceschopnosti, udržitelnosti jejich činností a v neposlední řadě ke kultivaci trhu. Kodex je určen zejména veřejně obchodovaným společnostem (společnostem, které vyhotovují a uveřejňují výroční zprávu emitenta podle § 118 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu) a dalším společnostem, které mají povinnost uplatňovat určité standardy správy a řízení. Tyto společnosti by měly ke Kodexu přistupovat v duchu principu „dodržuj, nebo vysvětli" (comply or explain). Kodex však lze doporučit i širokému okruhu akciových společností a jiných obchodních korporací, které spojuje snaha zkvalitnit svůj rámec správy a řízení. V případě těchto společností by měl být uplatňován princip „promysli a dodržuj" (think and comply).

Struktura Kodexu je třístupňová – jednotlivé kapitoly jsou tvořeny nejprve obecnými pravidly, která vycházejí z mezinárodní praxe v oblasti corporate governance a z mezinárodních standardů. Následují konkrétními pravidla, která reflektují účinnou tuzemskou a evropskou legislativu. Třetí stupeň bude tvořen metodikou, nejpodrobnější součástí Kodexu, která by měla být publikována na podzim roku 2019 a měla by obsahovat praktické aplikační návody k pravidlům Kodexu.

Nový Kodex vstupuje v rovině obecných a konkrétních pravidel v platnost s účinností od 1. ledna 2019. Společnosti by měly deklarovat dodržování Kodexu, popřípadě vysvětlit, proč se od některých pravidel Kodexu odchylují, poprvé ve finančních výkazech sestavovaných za rok 2019 (resp. za hospodářský rok započatý po 1. lednu 2019). Předpokládá se, že Kodex bude pravidelně aktualizován především v návaznosti na změny tuzemské a evropské legislativy.

Kodex správy a řízení společností 2018 vznikal pod záštitou společnosti Czech Institute of Directors (Institut členů správních orgánů) v partnerství s poradenskou společností Deloitte, za pomoci Ministerstva spravedlnosti ČR a dalších významných institucí, k nimž patří Komora auditorů, Česká národní banka, Burza cenných papírů Praha, Ministerstvo financí ČR, Hospodářská komora a Český institut interních auditorů.

Kodex správy a řízení společností 2018 zde