Ochrana proti SLAPP

Strategické žaloby proti účasti veřejnosti (neboli zkráceně také „SLAPP") lze charakterizovat jako zneužívající či zjevně neopodstatněné žaloby proti novinářům a obráncům lidských práv, které mají těmto osobám zabránit ve vyjadřování a sdělování názorů či informací k otázkám veřejného zájmu.

Evropská komise předložila v roce 2022 balíček opatření, díky nimž by měla být obětem žalob SLAPP poskytnuta odpovídající ochrana. Podrobnější informace k aktivitě Evropské komise jsou k dispozici zde.

Komise zaprvé představila doporučení 2022/758 ze dne 27. dubna 2022 o ochraně novinářů a obránců lidských práv, kteří se podílejí na účasti veřejnosti, před zjevně neopodstatněnými nebo zneužívajícími soudními řízeními („strategické žaloby proti účasti veřejnosti"), jehož text lze nalézt zde.

Komise dále předložila návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob, které se podílejí na účasti veřejnosti, před zjevně neopodstatněnými nebo zneužívajícími soudními řízeními („strategickými žalobami proti účasti veřejnosti"), který je aktuálně sjednáván na půdě Rady EU. Text návrhu směrnice v původně navrhovaném znění Komise je k dispozici zde.

Každý, kdo má pocit, že se stal obětí zneužívající strategické žaloby proti účasti veřejnosti, může zvážit využití následujících možností, které nabízí český právní řád:

  1. Procesní nástroje v konkrétním soudním řízení

Sem spadají obecně jakékoliv nástroje obrany v konkrétním řízení, například možnost bránit se proti platebnímu rozkazu odporem, možnost navrhovat zamítnutí žaloby či podat proti rozhodnutí soudu opravný prostředek. Více informací k možnostem procesní obrany poskytuje záložka „Soudy" v Katalogu životních situací.

  1. Žádost o bezplatnou právní pomoc

Odpověď na otázku, jak získat bezplatnou právní pomoc, je shrnuta v záložce „Právní pomoc a pomoc obětem trestných činů" v Katalogu životních situací.