Nové překlady do angličtiny

Ministerstvo spravedlnosti vyhotovilo anglický překlad nového zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže ve znění účinném od 1. 9. 2017. Překlad má jen informativní charakter, závazné je pouze české znění publikované ve Sbírce zákonů. Dostupný zde v anglickém a českém znění, zde v tabulkové verzi bez poznámek pod čarou.

Ministerstvo spravedlnosti vyhotovilo neoficiální anglický překlad zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném od 1. 1. 2018. Dostupný zde nebo na stránkách rekodifikace. Překlad má jen informativní charakter, závazné je pouze české znění publikované ve Sbírce zákonů.