Okresní soud v Karviné

Základní informace

 

Sídlo okresního soudu 

Adresa, umístění (mapy) a spojení.

Sídlo pobočky soudu

Adresa, umístění (mapy) a spojení.

Obvod působnosti okresního soudu a pobočky

GDPR

Interní protikorupční program Okresního soudu v Karviné

Objektová bezpečnost Okresního soudu Karviné a OS Karviná - pobočka v Havířově

InfoSoud

Informace o průběhu řízení. Přehled událostí, které nastaly v průběhu řízení ve formě přehledné tabulky a podrobného zobrazení.

Informační kancelář

Náležitosti žádosti o výpis soudních řízení

Informace k elektronické podatelně

 

VIDEOKONFERENCE

 

Videokonferenční místnost Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově lze zarezervovat pouze ve středu od 12:00 do 16:00 a pátek od 7:00 do 13:00 hodin.

Od 1. 6 2024 lze videokonferenční místnost Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově zarezervovat v rámci úředních hodin bez omezení.

Kontaktní osoba: Renáta Blaniková
Tel: 596 498 440

 

Videokonferenční místnost Okresního soudu v Karviné lze zarezervovat bez omezení.

Kontaktní osoba: Monika Vašková
Tel: 596 390 124

 

Prohlášení o přístupnosti

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Organizační struktura

 

Seznam notářů pro rok 2024

Rozvrh činnosti notářů v řízení o pozůstalosti pro obvod Okresního soudu v Karviné pro rok 2024

Vnitřní oznamovací systém a ochrana oznamovatelů (whistleblowing) - vnitřní předpis a formulář pro podání oznámení