Okresní soud v Karviné

Veřejné zakázky

Profil zadavatele - Okresního soudu v Karviné - adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek  a který umožňuje dálkový přístup.
Adresa profilu: https://nen.nipez.cz/profil/STAVASOKRE1