Přejít k obsahu

Okresní soud v Karviné

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dokumenty ke stažení

Občanskoprávní nesporné - Návrh na zahájení řízení o zvýšení (snížení) výživného

 

p-návrh-výživné.doc (25kB)
 

 

Občanskoprávní nesporné - Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem

 

p-návrh-úpravastyku.doc (25kB)

 

Občanskoprávní nesporné - Návrh na zahájení řízení o svéprávnost a o opatrovnictví

 

p-návrh-svéprávnost.doc (26kB)

 

Občanskoprávní nesporné - Návrh na zahájení řízení jmenování opatrovníka podle § 465 občanského zákoníku

 

p-návrh-opatrovnictví.docx (14kB)

 

Trestní - Žádost o zahlazení odsouzení

 

T1.doc (27kB)

 

Trestní - Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro bezplatnou obhajobu za sníženou odměnu

 

T2.doc (46kB)

 

Občanskoprávní sporné - Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce

 

OSŘ 058.docx

 

Výkon rozhodnutí - Žádost o pomoc soudu dle § 260 o.s.ř.

 

E1.doc (25kB)

 

Výkon rozhodnutí - Návrh na výkon rozhodnutí – srážky ze mzdy, prodej movitých věcí

 

E2.doc (28kB)                    

 

Co je chráněný účet a jak jej zřídit a užívat

Ke stažení zde