Přejít k obsahu

Okresní soud v Karlových Varech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Formuláře

Civilní řízení:

Návrh na rozvod manželství

Žádost o osvobození od soudních poplatků

 

Opatrovnické řízení - péče a výchova:

Návrh na úpravu péče a výživy nezl. dítěte před i pro dobu po rozvodu

Návrh na úpravu péče a výživy nezl. dítěte (rodiče nejsou manželé)

Návrh na změnu péče a výživy nezl. dítěte

Návrh na snížení/zrušení výživného

Návrh na zvýšení výživného

Návrh na úpravu styku otce, matky, navrhovatele s nezl. dítětem

Návrh na udělení souhlasu k právnímu jednání za nezletilé dítě/děti

 

Opatrovnické řízení - osvojení, pěstounská péče:

Návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilého dítěte

Návrh na zahájení řízení o svěření nezl. dítěte do pěstounské péče

 

Opatrovnické řízení - omezení svépravnosti, opatrovnictví:

Návrh na zahájení řízení o svéprávnosti a o jmenování opatrovníka

Návrh na schválení právního jednání za opatrovance

Návrh na schválení smlouvy o nápomoci

Návrh opatrovníka při nepřiznivém zdravotním stavu

Návrh na zastoupení členem domácnosti

 

Opatrovnické řízení - ústavní výchova:

Návrh na nařízení ústavní výchovy

Návrh na zrušení ústavní výchovy

 

Trestní řízení:

Žádost o zahlazení odsouzení

Žádost o upuštění zbytku trestu zákazu řízení mot. vozidel

Žádost o povolení splátek peněžitého trestu

 

Dědické řízení:

Žádost o dodatečné projednání dědictví